Veelgestelde vragen PGB Beheer

Over PGB beheer is veel onduidelijkheid wat de mogelijkheden zijn en de voordelen van het uitbesteden van pgb beheer. Hieronder de meest gestelde vragen van onze cliënten!

Wat is pgb?

Pgb staat voor persoonsgebonden budget en is een vergoeding van de overheid die kan worden ingezet voor verschillende zorggerelateerde zaken. Je kunt hierbij denken aan:

  • Begeleiding door zorgverleners
  • Hulpmiddelen
  • Hulp bij het huishouden
  • Intensieve zorg in een verpleeghuis

Met het pgb bepaal je zelf hoe en aan wie je de vergoeding wilt besteden. Je sluit dus zelf contracten af met zorgverleners en moet zelf de administratie bijhouden.

Welke pgb soorten zijn er?

Op basis van verschillende wetten kan het pgb verdeeld worden in vier verschillende pgb-vormen:

  • Pgb vanuit de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz). Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor volwassenen die door een beperking of ziekte langdurige intensieve zorg aan huis nodig hebben.
  • Pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (pgb-Wmo). Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor volwassenen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven.
  • Pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (pgb-Zvw). Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor volwassenen die door een lichamelijke beperking verzorging en verpleging nodig hebben.
  • Pgb vanuit de Jeugdwet (pgb-Jeugdwet). Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor kinderen en jongeren die door een beperking of psychische problemen begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Hoe vraag ik pgb aan?

Het aanvragen van pgb verschilt per pgb-vorm. Een pgb-Wlz vraag je aan bij het centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een pgb-Wmo en pgb-Jeugdwet bij de gemeente waar je staat ingeschreven en een pgb-Zvw bij je zorgverzekeraar.

Op de website van het CIZ of van jouw gemeente of zorgverzekeraar vind je meer informatie over het aanvragen van een pgb. Wij van Aktiva helpen je alleen met Pgb beheer en kunnen dit niet voor je aanvragen.

Let op: Ontvang je een pgb-Zvw en stap je aan het einde van het jaar over naar een andere zorgverzekeraar, dan krijg je mogelijk te maken met andere reglementen en moet je opnieuw een pgb aanvragen. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Meer informatie Rijksoverheid PGB aanvragen.

Wij kunnen je niet helpen bij pgb aanvragen, wel bij het beheren van pgb.

Wat is pgb-beheer?

PGB-beheer is een dienstverlening van Aktiva. Door middel van PGB-beheer wordt de (financiële) administratie die gemoeid is met het persoonsgebonden budget van een cliënt overgenomen door een PGB-beheerder. Daarnaast waarborgt de PGB-beheerder dat zorg geleverd wordt en dat zorgovereenkomsten op de juiste manier worden afgesloten.

Wanneer heb ik een PGB-beheerder nodig?

Een PGB-beheerder biedt uitkomst als je administratieve ondersteuning wenst bij de in te kopen zorg of omdat je niet in staat bent om zelf je financiële belangen te behartigen. Bijvoorbeeld omdat je onder bewind staat. Als je onder bewind staat zal de PGB-beheerder jaarlijks verantwoording afleggen aan je bewindvoerder.

Wat zijn de kosten van PGB-beheer?

PGB-beheer van Aktiva kost € 51,22 per maand. Met dit bedrag wordt de gehele administratie nauwkeurig bijgehouden en inzichtelijk gemaakt door een professional.

Wat zijn de voordelen van PGB-beheer?

Aan een pgb zijn plichten verbonden, waaronder het bijhouden en inzichtelijk maken van een ingewikkelde administratie. Met het PGB-beheer wordt de administratie door professionals bijgehouden en heb je hier geen omkijken meer naar. Daarnaast wordt getoetst of je voldoende zorg hebt ontvangen voor het uitgegeven budget.

Hoe vraag ik PGB-beheer aan?

Zodra je ons hulpformulier invult, dan nemen wij binnen 24 werkuren contact met je op. Wij vullen dan samen met jou alle formulieren in die nodig zijn voor de aanvraag van PGB-beheer.