Help mij
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Vul je zoekterm in
Zoeken in inhoud

Over PGB beheer is veel onduidelijkheid wat de mogelijkheden zijn en de voordelen van het uitbesteden van pgb beheer. Hieronder de meest gestelde vragen van onze cliënten!

Wat is pgb?

Pgb staat voor persoonsgebonden budget en is een vergoeding van de overheid die kan worden ingezet voor verschillende zorggerelateerde zaken. Je kunt hierbij denken aan:

  • Begeleiding door zorgverleners
  • Hulpmiddelen
  • Hulp bij het huishouden
  • Intensieve zorg in een verpleeghuis

Met het pgb bepaal je zelf hoe en aan wie je de vergoeding wilt besteden. Je sluit dus zelf contracten af met zorgverleners en moet zelf de administratie bijhouden.

Welke pgb soorten zijn er?

Op basis van verschillende wetten kan het pgb verdeeld worden in vier verschillende pgb-vormen:

  • Pgb vanuit de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz). Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor volwassenen die door een beperking of ziekte langdurige intensieve zorg aan huis nodig hebben.
  • Pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (pgb-Wmo). Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor volwassenen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven.
  • Pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (pgb-Zvw). Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor volwassenen die door een lichamelijke beperking verzorging en verpleging nodig hebben.
  • Pgb vanuit de Jeugdwet (pgb-Jeugdwet). Dit persoonsgebonden budget is bedoeld voor kinderen en jongeren die door een beperking of psychische problemen begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Hoe vraag ik pgb aan?

Het aanvragen van pgb verschilt per pgb-vorm. Een pgb-Wlz vraag je aan bij het centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een pgb-Wmo en pgb-Jeugdwet bij de gemeente waar je staat ingeschreven en een pgb-Zvw bij je zorgverzekeraar.

Op de website van het CIZ of van jouw gemeente of zorgverzekeraar vind je meer informatie over het aanvragen van een pgb. Wij van Aktiva helpen je alleen met Pgb beheer en kunnen dit niet voor je aanvragen.

Let op: Ontvang je een pgb-Zvw en stap je aan het einde van het jaar over naar een andere zorgverzekeraar, dan krijg je mogelijk te maken met andere reglementen en moet je opnieuw een pgb aanvragen. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Meer informatie Rijksoverheid PGB aanvragen.

Wij kunnen je niet helpen bij pgb aanvragen, wel bij het beheren van pgb.

Wat is pgb-beheer?

PGB-beheer is een dienstverlening van Aktiva. Door middel van PGB-beheer wordt de (financiële) administratie die gemoeid is met het persoonsgebonden budget van een cliënt overgenomen door een PGB-beheerder. Daarnaast waarborgt de PGB-beheerder dat zorg geleverd wordt en dat zorgovereenkomsten op de juiste manier worden afgesloten.

Wanneer heb ik een PGB-beheerder nodig?

Een PGB-beheerder biedt uitkomst als je administratieve ondersteuning wenst bij de in te kopen zorg of omdat je niet in staat bent om zelf je financiële belangen te behartigen. Bijvoorbeeld omdat je onder bewind staat. Als je onder bewind staat zal de PGB-beheerder jaarlijks verantwoording afleggen aan je bewindvoerder.

 

Wat zijn de kosten van PGB-beheer?

PGB-beheer van Aktiva kost € 51,22 per maand. Met dit bedrag wordt de gehele administratie nauwkeurig bijgehouden en inzichtelijk gemaakt door een professional.

Wat zijn de voordelen van PGB-beheer?

Aan een pgb zijn plichten verbonden, waaronder het bijhouden en inzichtelijk maken van een ingewikkelde administratie. Met het PGB-beheer wordt de administratie door professionals bijgehouden en heb je hier geen omkijken meer naar. Daarnaast wordt getoetst of je voldoende zorg hebt ontvangen voor het uitgegeven budget.

Hoe vraag ik PGB-beheer aan?

Zodra je ons hulpformulier invult, dan nemen wij binnen 24 werkuren contact met je op. Wij vullen dan samen met jou alle formulieren in die nodig zijn voor de aanvraag van PGB-beheer.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Verzorging en verpleging

Word je verzorgd of verpleegd vanuit het PGB en wil je graag toezicht houden op de maandelijkse facturen. De PGB beheerder zal jou hierin ondersteunen en jouw (financiële) belangen hierin beschermen.

Zorgovereenkomsten

Bent u op zoek naar een nieuwe zorgverlener waarmee u een zorgovereenkomst gaat afsluiten. De PGB-beheerder begeleidt jou hierin en zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.

Gewaarborgde zorg

Ontvangt u begeleiding of zorg en heeft u overeenkomsten moeten sluiten. Uw PGB-beheerder zal samen met u de budgetten in de gaten houden en nagaan of u voldoende zorg heeft gekregen. Op die manier ontvangt u gewaarborgde zorg.

Klantverhalen

Wat is voor jou de reden dat je voor bewindvoering hebt gekozen?

Jeltje is 48 jaar, woont begeleid en werkt, via een dagbestedingstraject, bij een kinderboerderij. Ze verzorgt daar de dieren en werkt ook mee in de keuken en bij de kassa. Jeltje staat al jaren onder bewind bij… Lees verder

Wat is een reden om onder bewindvoering te komen?

Dat is de hoofdvraag die wij aan Manuela stelden. Manuela zocht hulp omdat zij ongeordend is en daardoor moeite heeft met het creëren van overzicht. Ze mist inzicht in de financiën, toeslagen en alle zaken die hierbij… Lees verder

Waardoor kun je in de schulden komen?

Trien is al vanaf 2012 een cliënt bij Aktiva. Zij heeft onze hulp gezocht omdat ze in een ernstige schuldensituatie terecht was gekomen en bij de gemeente geen oplossing vond. Inmiddels is Trien al jaren schuldenvrij. Door… Lees verder

Waardoor kun je in de financiële problemen komen?

‘Dit kan door het uitblijven van reacties of door sancties bij het niet betalen van de vaste lasten. Na drie maanden hoorde ik pas dat ik de woning uitgezet zou worden.’ Aldus Wytze zijn situatie. Wytze kwam… Lees verder

Wat kun je doen als je door de stress de financiën niet meer kunt beheren?

Melanie is al jaren een betrokken cliënt van Aktiva. Ook is zij actief op social media om iedereen die meer wil weten over bewindvoering te informeren en onduidelijkheden weg te nemen. Lees verder

Wat was voor jou de reden om hulp te zoeken?

Ondanks haar borderline problematiek, de uithuisplaatsing van de kinderen, bedreigingen en agressie van haar ex-partner weet ze zich staande te houden. Ze heeft heel wat meegemaakt in haar leven en heeft ondanks alles haar geluk kunnen vinden.… Lees verder

Laatste nieuws