Help mij
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Vul je zoekterm in
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors

PI Lelystad - uitstroombegeleiding gedetineerden

PI Lelystad - uitstroombegeleiding gedetineerden

In samenwerking met de PI Lelystad helpen wij gedetineerden met het voorbereiden van de uitstroom naar de maatschappij. Hierbij maken we alvast een overzicht van de (toekomstige) financiële situatie en brengen wij de schulden in kaart. Zodra de uitstroom naar de maatschappij is gerealiseerd worden ze direct beschermd in hun financiën waarbij recidive wordt voorkomen.

PI Lelystad

PI Arnhem - voorbereiding terugkeer samenleving door ondersteuning in financiën

PI Arnhem - voorbereiding terugkeer samenleving door ondersteuning in financiën

In samenwerking met de casemanagers vanuit de PI Arnhem komen wij elk kwartaal langs om de geplande gedetineerden die uitstromen naar de maatschappij voor te bereiden. Hierbij maken we alvast een overzicht van de (toekomstige) financiële situatie en brengen wij de schulden in kaart. Zodra de uitstroom naar de maatschappij is gerealiseerd worden ze direct beschermd in hun financiën waarbij recidive wordt voorkomen.

PI Arnhem

De Herberg - opzet inloopspreekuur voor doelgroep voor vragen inzake financiën en schulden

De Herberg - opzet inloopspreekuur voor doelgroep voor vragen inzake financiën en schulden

Door de samenwerking tussen Aktiva en De Herberg van het RIBW is er een inloopspreekuur opgezet waardoor elke maand de gezamenlijke doelgroep kosteloos ondersteuning krijgt via raad en advies in de financiën. Daarnaast wordt de doelgroep begeleidt naar financiële bescherming en zelfredzaamheid. Daarnaast is Aktiva donateur geweest van De Herberg om de nachtopvang te bekostigen.

De Herberg

Annemiek de Wolf projectleider bedrijfsvoering en ontwikkeling

RIBW De Kazerne Steenwijk - maandelijks spreekuur ondersteuning financiën

RIBW De Kazerne Steenwijk - maandelijks spreekuur ondersteuning financiën

In samenwerking met RIBW Overijssel, locatie De Kazerne in Steenwijk hebben wij spreekuren gedraaid om de bewoners en cliënten bij De Kazerne een maandelijks spreekuur te bieden voor de vragen inzake financiën en schulden.

De Kazerne Steenwijk

RIBW Overijssel

VNN Leeuwarden - bescherming bij verslavingsproblematiek

VNN Leeuwarden - bescherming bij verslavingsproblematiek

In samenwerking met VNN Leeuwarden bieden wij beschermingsbewind (en Pré-Bewind) bij cliënten die i.v.m. verslavingsproblematiek onder begeleiding staan bij VNN. In de praktijk leidt dit tot grotere succes tijdens het afkick-traject. Er is minder onrust bij de cliënten thuis en er is meer duidelijkheid in hun wekelijkse leefgeldbudgettten.

Team Ambulant

VNN Leeuwarden

Gemeente Enschede - opzet samenwerking wachtlijstvrije ondersteuning

Gemeente Enschede - opzet samenwerking wachtlijstvrije ondersteuning

In samenwerking met het wijkteam en de wijkcoaches van de Gemeente Enschede hebben wij een samenwerking opgezet waarbij Aktiva binnen 24 uur een afspraak heeft ingepland met de inwoners van de gemeente Enschede. Zodoende wordt de doelgroep, die al te maken heeft met lange wachtlijsten, met de hoogste snelheid geholpen.

Gemeente Enschede

Loekie Mandemaker Wijkcoach

Tactus Enschede - financieel beheer bij verslavingsproblematiek

Tactus Enschede - financieel beheer bij verslavingsproblematiek

In samenwerking met Tactus bieden wij bij diverse cliënten die onder begeleiding stonden bij Tactus i.v.m. verslavingsproblematiek beschermingsbewind aan. In de toeloop naar het bewind bieden wij direct ondersteuning via Pre-Bewind.

Tactus Enschede

Bernie Tage Begeleider

Gemeente Rotterdam - convenantpartner inzake duurzaam beschermingsbewind

Gemeente Rotterdam - convenantpartner inzake duurzaam beschermingsbewind

De Gemeente Rotterdam en Aktiva zijn convenantpartners. Samen met de gemeente werken we samen aan een gezonde instroom en een uitstroom waarbij men weer volledig zelfredzaam is.

Gemeente Rotterdam

Exodus Utrecht - financiële hulp na detentie

Exodus Utrecht - financiële hulp na detentie

Samen met Exodus vangen wij voormalige gedetineerden op die hulp zoeken bij een succesvolle terugkeer in de samenleving. Daarbij bieden wij ondersteuning op het financiële beheer vlak.

Exodus Utrecht

Leger des Heils Almere - gratis financiële ondersteuning via maatschappelijke service

Leger des Heils Almere - gratis financiële ondersteuning via maatschappelijke service

Samen met het Leger des Heils in Almere hebben wij een samenwerking opgezet waar bij de diverse cliënten die onder begeleiding staan bij het Leger des Heils zo snel mogelijk gratis financiële ondersteuning krijgen. Dit doen wij vanuit onze maatschappelijke service Pre-Bewind.

Leger des Heils Almere

Gemeente Zwolle - versnelde en verbeterde toestroom

Gemeente Zwolle - versnelde en verbeterde toestroom

Pilot Convenant in versnelde en verbeterde toestroom naar bewindvoering en schuldhulpverlening. Alsook het bevorderen van een effectievere manier van uitstromen.

Team Inkomensondersteuning en Team Schildhulpverlening

Gemeente Zwolle

De Zorgerije - ondersteuning doelgroep door inzet beschermingsbewind

De Zorgerije - ondersteuning doelgroep door inzet beschermingsbewind

Samen met de Zorgerije zijn er afspraken gemaakt voor versneld voeren van intakegesprekken, extra inzet van bereikbaarheid en het ondersteunen van de doelgroep door het inzetten van beschermingsbewind.

De Zorgerije

Chantal Pekel Directrice

Plinkr - bevorderen zelfredzaamheid door inzet van tools

Plinkr - bevorderen zelfredzaamheid door inzet van tools

Samen met Plinkr draaien wij een pilot voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze cliënten door de inzet van softwaretools en coaches.

Plinkr

Van Goor Administratie

Van Goor Administratie

Aktiva en Van Goor Administratie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beheren van PGB gelden. Van Goor Administratie heeft jarenlange ervaring in het beheren van PGB gelden. Hierdoor is er voldoende kennis om het beheer in goede banen te leiden.

Van Goor Administratie

Jerry van Goor PGB-beheerder

Gemeente Leeuwarden - samenwerking rondom beschermingsbewind in de gemeente

Gemeente Leeuwarden - samenwerking rondom beschermingsbewind in de gemeente

De Gemeente Leeuwarden en Aktiva zijn convenantpartners inzake de bevordering van het terugdringen van armoede en schuldenproblematiek.

Gemeente Leeuwarden

Sjoerd Feitsma Wethouder financiën en bedrijfsvoering

MEE Nederland - landelijk subsidieproject voor aanpak recidive gedetineerden

MEE Nederland - landelijk subsidieproject voor aanpak recidive gedetineerden

Petra de Jong, Programmamanager van MEE Nederland in Utrecht, heeft de hulp ingeroepen van Aktiva om gezamenlijke een subsidieaanvraag voor de aanpak schuldenproblematiek van gedetineerden die klaar zijn om terug te keren naar de samenleving. Door de aanvraag van de subsidie hebben we ingezet op de voorkoming van recidive bij een kwetsbare groep.

MEE Nederland

Petra de Jong Programmamanager

Dimence Zwolle - spoedondersteuning bij cliënten met zelfstandige woonruimte

Dimence Zwolle - spoedondersteuning bij cliënten met zelfstandige woonruimte

In de samenwerking wordt er spoedondersteuning geboden aan cliënten met een geestelijke beperking. Gezien de hoge urgentie, omdat dit een erg kwetsbare doelgroep is, komen wij elke 4 weken langs bij Dimence om de cliënten te bezoeken. Ook wordt er bewindvoering ingezet voorafgaand door budgetbeheer om hierin snel te kunnen optreden. Op basis van deze constructie is het PréBewind ontwikkeld.

Team ACT

Dimence Zwolle

RIBW Paul Krugerstraat Steenwijk - verlaging drempel toestroom bewindvoering

RIBW Paul Krugerstraat Steenwijk - verlaging drempel toestroom bewindvoering

Samen met het RIBW zijn er afspraken gemaakt om tegen een gereduceerde prijs budgetbeheer bij onze gezamenlijke doelgroep aan te bieden, terwijl de aanvraag voor beschermingsbewind wordt ingediend. Hierdoor kunnen we direct ondersteuning bieden en maken de termijnen bij de rechtbank niet meer uit in de hulpverlening.

Paul Krugerstraat Steenwijk

RIBW Overijssel