Help mij
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Vul je zoekterm in
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors

Kwaliteitswaarborging

Kwaliteitswaarborging gebeurt door het toesturen van een Accountantsrapportage. Daarnaast worden wij elk jaar geaudit door een onafhankelijke auditor. De auditor zal in het auditrapport moeten verklaren dat Aktiva voor de diensten budgetbeheer en bewindvoering aan de genoemde kwaliteitseisen voldoet.Op de kwaliteitsverordening van de NBBI laten wij ons auditen. Hieronder staan een aantal kwaliteitseisen genoemd:

Professionaliteit

 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Geen vermenging van cliëntgelden en ondernemingsgelden
 • Actuele beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Inzichtelijke uniform werkproces
 • Inzichtelijke beroeps- en gedragscode
 • Goede telefonisch bereikbaar voor cliënten
 • Tijdige verslaglegging (R&V) aan de rechtbank
 • Aanwezigheid van een verklaring omtrent gedrag

Automatisering

 • Bankafschriften en mutaties kan inlezen
 • Controle op banksaldo’s
 • De liquiditeit weergeeft en een prognose hierop kan maken
 • Niet door derden (zonder toestemming) inzichtelijk is
 • Mutaties kan inboeken en uitvoeren
 • Adequate verantwoording kan uitdraaien
 • Maandelijks een betaaloverzicht kan verstrekken

Ethiek

 • Handelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming
 • Geen contact met cliënten in de privésfeer
 • Opvraagbare klachtenformulier en/of klachtenprocedure
 • Niet aanvaarden van schenkingen, erfstellingen of legaten

Deskundigheid

 • Een relevante opleiding op tenminste MBO-/HBO-niveau
 • Minimaal een half jaar werkervaring in dit werkgebied

De voordelen

De vele voordelen van de dienstverlening van Aktiva is dat er geen wachtlijsten zijn en u bij ons met grote snelheid wordt geholpen. Zodra u zich bij ons aanmeldt wordt u binnen 24 uur gebeld voor het inplannen van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.
Werkwijze

Ben je er aan toe om jouw administratie/financiën uit handen te geven? En weet je inmiddels dat bewindvoering of budgetbeheer voor jou de oplossing is?

Kernwaarden

De bewindvoerders en budgetbeheerders van Aktiva verplichten zich te houden aan en te werken conform de kernwaarden van de organisatie.

Kwaliteitswaarborging

Aktiva toont jaarlijks aan dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit dient te geschieden door middel van een extern rapport van een onafhankelijke auditor.

Instanties

Onze organisatie is gespecialiseerd op het gebied van Bewindvoering en Inkomensbeheer. Door dit specialisme kunnen wij de cliënten van jouw organisatie kwalitatieve…

Klantverhalen

Wat is voor jou de reden dat je voor bewindvoering hebt gekozen?

Jeltje is 48 jaar, woont begeleid en werkt, via een dagbestedingstraject, bij een kinderboerderij. Ze verzorgt daar de dieren en werkt ook mee in de keuken en bij de kassa. Jeltje staat al jaren onder bewind bij… Lees verder

Wat is een reden om onder bewindvoering te komen?

Dat is de hoofdvraag die wij aan Manuela stelden. Manuela zocht hulp omdat zij ongeordend is en daardoor moeite heeft met het creëren van overzicht. Ze mist inzicht in de financiën, toeslagen en alle zaken die hierbij… Lees verder

Waardoor kun je in de schulden komen?

Trien is al vanaf 2012 een cliënt bij Aktiva. Zij heeft onze hulp gezocht omdat ze in een ernstige schuldensituatie terecht was gekomen en bij de gemeente geen oplossing vond. Inmiddels is Trien al jaren schuldenvrij. Door… Lees verder

Waardoor kun je in de financiële problemen komen?

‘Dit kan door het uitblijven van reacties of door sancties bij het niet betalen van de vaste lasten. Na drie maanden hoorde ik pas dat ik de woning uitgezet zou worden.’ Aldus Wytze zijn situatie. Wytze kwam… Lees verder

Wat kun je doen als je door de stress de financiën niet meer kunt beheren?

Melanie is al jaren een betrokken cliënt van Aktiva. Ook is zij actief op social media om iedereen die meer wil weten over bewindvoering te informeren en onduidelijkheden weg te nemen. Lees verder

Wat was voor jou de reden om hulp te zoeken?

Ondanks haar borderline problematiek, de uithuisplaatsing van de kinderen, bedreigingen en agressie van haar ex-partner weet ze zich staande te houden. Ze heeft heel wat meegemaakt in haar leven en heeft ondanks alles haar geluk kunnen vinden.… Lees verder

Laatste nieuws