Kwaliteitswaarborging

Aktiva toont jaarlijks aan bij de rechtbank dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden voor budgetbeheer en bewindvoering en deze kwaliteiten waarborgt. Dit gebeurt door het toesturen van een Accountantsrapportage. Daarnaast worden wij elk jaar geaudit door middel van een extern rapport van een onafhankelijke auditor. De auditor zal in het rapport moeten verklaren dat Aktiva voor de diensten budgetbeheer en bewindvoering aan de genoemde kwaliteitseisen voldoet.

Op de kwaliteitsverordening van de NBBI laten wij ons auditen. Hieronder staan een aantal kwaliteitseisen genoemd:

Deskundigheid

 • Een relevante opleiding op tenminste HBO niveau
 • Minimaal een half jaar werkervaring in dit werkgebied

Professionaliteit

 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Geen vermenging van cliëntgelden en ondernemingsgelden
 • Actuele beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Inzichtelijke uniform werkproces
 • Inzichtelijke beroeps- en gedragscode
 • Goede telefonisch bereikbaar voor cliënten
 • Tijdige verslaglegging (R&V) aan de rechtbank
 • Aanwezigheid van een verklaring omtrent gedrag

Ethiek

 • Handelen conform Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Geen contact met cliënten in de privésfeer
 • Opvraagbare klachtenformulier en/of klachtenprocedure
 • Niet aanvaarden van schenkingen, erfstellingen of legaten

Automatisering

 • Bankafschriften en mutaties kan inlezen
 • Controle op banksaldo’s
 • De liquiditeit weergeeft en een prognose hierop kan maken
 • Niet door derden (zonder toestemming) inzichtelijk is
 • Mutaties kan inboeken en uitvoeren
 • Adequate verantwoording kan uitdraaien
 • Maandelijks een betaaloverzicht kan verstrekken

De voordelen

De vele voordelen van de dienstverlening van Aktiva is dat er geen wachtlijsten zijn en u bij ons met grote snelheid wordt geholpen. Zodra u zich bij ons aanmeldt wordt u binnen 24 uur gebeld voor het inplannen van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Werkwijze

Bent u er aan toe om uw administratie/financiën uit handen te geven? En weet u inmiddels dat bewindvoering of budgetbeheer voor u de oplossing is?

Kernwaarden

De bewindvoerders en budgetbeheerders van Aktiva verplichten zich te houden aan en te werken conform de kernwaarden van de organisatie.

Instanties

Onze organisatie is gespecialiseerd op het gebied van Bewindvoering en Inkomensbeheer. Door dit specialisme kunnen wij de cliënten van uw organisatie kwalitatieve…

Over ons

Opgericht om mensen in financiële onzekerheden en moeilijkheden bij te staan en te helpen weer zelfstandig verder te komen met hun eigen financiële middelen.

Plan een telefonisch adviesgesprek