Persoonlijke ervaringen van onze cliënten

Constant voeren wij gesprekken met onze cliënten, zorgverleners en andere samenwerkingspartners om vanuit hun perspectief de ervaring van bewindvoering en budgetbeheer te beschrijven. Elke maand publiceren wij een aantal van deze gesprekken.

Interviewgesprek met Aktiva en Melanie

De ervaringen van Melanie

Op dinsdag 30 juli 2019 is Melanie, een cliënt van Aktiva, geïnterviewd over haar ervaringen in het uithanden geven van haar financiën en hoe zij bewindvoering beleeft.

Aktiva Trien en Wijtze

De ervaringen van Trien

Trien is al vanaf 2012 een cliënt bij Aktiva. Zij heeft onze hulp gezocht omdat ze in een ernstige schuldensituatie terecht was gekomen en bij de gemeente geen oplossing hiervoor vond. Inmiddels is Trien al weer jaren schuldenvrij. Door haar ervaringen in onze dienstverlening heeft zij haar vriend en haar kinderen ook bij ons onder gebracht. En tot op heden is zij altijd nog steeds enthousiast over onze dienstverlening en de service van onze medewerkers.


Aktiva Trien en Wijtze

De ervaringen van Wijtze

Door het uitblijven van reacties of sancties bij het niet betalen van de vaste lasten. Na 3 maanden hoorde ik pas dat ik de woning uitgezet zou worden. Aldus het verhaal van Wijtze en waarom hij in de schulden is geraakt. Wijtze kwam via zijn partner Trien uiteindelijk met ons in aanraking, nadat hij bij andere instanties tegen onvoldoende ondersteuning bleef aanlopen. Dankzij onze inzet is Wijtze nu schuldenvrij. Lees hier zijn verhaal.

Plan een telefonisch adviesgesprek