Veel gestelde vragen

Zit u met een vraag over onze werkwijze of dienstverlening, kijk dan of uw vraag hieronder wellicht eerder beantwoord is.

Aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden door het hulpformulier in te vullen. U wordt dan zo spoedig mogelijk door ons gebeld voor een vrijblijvende afspraak.

Kan ik ook direct een afspraak inplannen?

U kunt bij ons ook direct een afspraak inplannen om teruggebeld te worden.

Wanneer word ik teruggebeld voor een afspraak?

Wij proberen altijd binnen 24 werkuren u terug te bellen om uw situatie door te spreken. Zorg er dus voor dat u de komende uren goed bereikbaar bent.

Wanneer kan er een afspraak plaatsvinden?

Zodra u zich heeft aangemeld, dan wordt u binnen 24 werkuren teruggebeld. De afspraak die wij dan vervolgens met u maken zal gemiddeld binnen 7 werkdagen bij u thuis zijn.

Zijn er kosten verbonden aan het aanmelden?

Aanmelden en onze adviesgesprekken is altijd gratis. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

Ik heb mij aangemeld, maar hoe kan ik mijn aanmelding annuleren?

Als u een mail stuurt naar info@aktiva.nl dan zullen wij uw aanmelding annuleren.

Mag ik ook iemand anders aanmelden?

U mag altijd anderen aanmelden voor onze dienstverlening. Het zou wel zo fijn zijn voor die persoon dat u hem of haar informeert hierover.

Wanneer kunnen jullie mijn zaken / financiën regelen?

Wij kunnen namens u optreden zodra de beschikking is ontvangen van de rechtbank of zodra u de budgetbeheerovereenkomst bij ons heeft getekend.

Als ik voor jullie dienstverlening kies, komt er dan ook een postblokkade?

Als u voor onze dienstverlening kiest dan zal er geen postblokkade komen. U krijgt nog gewoon kaartjes van familie en vrienden. Wel zorgen wij er voor dat alle financiële post bij ons binnen komt, zodat u wordt ontzorgt.


Bewindvoering

Hoe kan ik bewindvoering aanvragen?

Zodra u ons hulpformulier invult, dan nemen wij binnen 24 werkuren contact met u op. Wij vullen dan samen met u alle formulieren in die nodig zijn voor de aanvraag van bewindvoering.

Hoe lang duurt bewindvoering?

Bewindvoering wordt uitgevoerd om een bepaalde reden, bijvoorbeeld het hebben van problematische schulden of het hebben van een lichamelijke of geestelijke beperking. Zodra deze reden van bewind niet meer aanwezig is dan kunt u bij uw bewindvoerder of de rechter verzoeken om het bewind te laten opheffen.

Wat kost bewindvoering?

In veel gevallen wordt bewindvoering vergoedt door de gemeente. Mocht u niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat u bijvoorbeeld teveel inkomen heeft, dan moet u deze kosten zelf betalen. De hoogte van deze kosten vindt u op onze tarievenlijst.

Kan ik wijzigen van bewindvoerder?

Als u geen vertrouwen meer heeft in uw bewindvoerder of de communicatie verloopt niet meer goed. Dan kunt u verzoeken om een andere bewindvoerder. Om te voorkomen dat hiervoor allemaal kosten gemaakt moet worden is het verstandig om eerst intern bij het kantoor te verzoeken om een ander contactpersoon. Mocht u toch besluiten om te wijzigen van kantoor dan hebben wij een voorbeeld brief die u kunt gebruiken om bijvoorbeeld naar ons over te stappen.

Rekenen jullie ook een vergoeding als ik de dienstverlening opzeg?

Wij hanteren geen opzeg- of exitvergoeding. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor het opstellen van de eindrekening en verantwoording. Deze zijn wettelijk bepaald door het Ministerie van J&V.

Ik lees dat jullie een entreevergoeding hanteren. Moet ik deze gelijk betalen?

Wij snappen heel goed wat de reden is dat u bij ons onder bewindvoering staat. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om de entreevergoeding in een keer te betalen. Wij geven daarom de coulance om dit in termijnen te betalen.

Wat wordt er verstaan onder de entreevergoeding?

Dit zijn de kosten die eenmalig gemaakt moeten worden om voor u alles in werking te zetten. U kunt hierbij denken aan het opstarten van uw dossier in ons systeem, aanschrijven van alle instanties, aanmaken en beschikbaar stellen van een bankrekening en overige kosten die gemaakt worden.

Kan ik bij bewindvoering mijn bestaande bankpas behouden?

De bewindvoerder vraagt een beheerrekening en een leefgeldrekening aan. Van de leefgeldrekening krijgt u van ons een bankpas toegestuurd waar u voortaan uw leefgeld op gestort krijgt. De bewindvoerder zal de bestaande rekeningen proberen op te zeggen, zodat er geen roodstanden kunnen ontstaan.

Budgetbeheer

Hoe kan ik budgetbeheer aanvragen?

Zodra u ons hulpformulier invult, dan nemen wij binnen 24 werkuren contact met u op. Wij vullen dan samen met u alle formulieren in die nodig zijn voor budgetbeheer.

Hoe lang duurt budgetbeheer?

Budgetbeheer wordt aangegaan met een overeenkomst voor 12 maanden. Na deze periode kunt u de overeenkomst op elk moment met een maand opzegtermijn opzeggen.

Wat kost budgetbeheer?

Budgetbeheer wordt, in tegenstelling tot bewindvoering, vaak niet vergoedt door de gemeente. De hoogte van de kosten vindt u op onze tarievenlijst.

Kan ik wijzigen van budgetbeheerder?

Als de samenwerking met uw contactpersoon niet naar uw wensen verloopt, dan kunt u bij ons verzoeken om een ander contactpersoon.

Kan ik bij budgetbeheer mijn bestaande bankpas behouden?

U kunt altijd uw eigen bankpas behouden. Het is noodzakelijk om bij aanvang van het budgetbeheer de automatische incasso’s stop te zetten. Anders worden er rekeningen dubbel betaald.

Rekenen jullie ook een vergoeding als ik de dienstverlening opzeg?

Wij hanteren geen opzeg- of exitvergoeding.

Ik lees dat jullie een entreevergoeding hanteren. Moet ik deze gelijk betalen?

Wij snappen heel goed wat de reden is dat u bij ons onder budgetbeheer staat. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om de entreevergoeding in een keer te betalen. Wij geven daarom de coulance om dit in termijnen te betalen.

Wat wordt er verstaan onder de entreevergoeding?

Dit zijn de kosten die eenmalig gemaakt moeten worden om voor u alles in werking te zetten. U kunt hierbij denken aan het opstarten van uw dossier in ons systeem, aanschrijven van alle instanties, aanmaken en beschikbaar stellen van een bankrekening en overige kosten die gemaakt worden.

Inkomsten

Mijn inkomen is niet op mijn bankrekening gekomen. Hoe kan dit?

Zodra u bij ons onder budgetbeheer of bewindvoering staat verzoeken wij uw werkgever en/of uitkeringsinstantie om het rekeningnummer te wijzigen. Wellicht is het inkomen al bij ons binnen gekomen. Zodra dit de eerste keer gebeurt, dan nemen wij gelijk contact met u op, zodat u weet dat wij kunnen starten met het beheer.

Moet ik mijn Toeslagen wijzigen of stopzetten?

Iemand die in aanmerking komt voor de toeslagen van de Belastingdienst is zelf verantwoordelijk om wijzigingen door te geven. Wijzigingen of stopzettingen kunnen bij de Belastingdienst worden doorgegeven via Mijn Toeslagen op www.toeslagen.nl of door te bellen met de BelastingTelefoon 0800-0543.

Ik heb een ander inkomen, wat moet ik doen?

Als u aan ons doorgeeft waar u uw inkomen van ontvangt, bijvoorbeeld een nieuwe werkgever, dan zullen wij deze organisatie aanschrijven met het verzoek de beheerrekening aan te houden. U kunt dit zelf ook doorgeven aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Ik ga mogelijk een erfenis ontvangen, wat moet ik doen?

Als u contact opneemt met ons dan zullen wij u adviseren wat te doen. Het beste is om dit bedrag in eerste instantie te laten storten op de beheerrekening. Dan kunnen er daarna afspraken gemaakt worden hoe dit het beste uitgegeven kan worden.

Uitgaven

Mijn weekgeld heb ik nog niet ontvangen, hoe kan dit?

Indien er weekgeld is afgesproken dan krijgt u wekelijks een bedrag overgemaakt op uw leefgeldrekening. Het is aan de verwerking van de bank hoe snel dit op uw rekening staat. Meestal is dit al in de ochtend, maar kan soms ook pas in de middag komen.

Ik word afgesloten van gas en elektra. Wat moet ik nu doen?

Het staat u vrij om een andere leverancier te zoeken, geef dit echter wel aan ons door en wees alert op de aansluitkosten. Eventueel kunnen wij u ook adviseren voor een goede en betaalbare leverancier. Als u dan contact met ons opneemt en ons de meterstanden doorgeeft, dan melden wij u aan bij een van onze samenwerkingspartners.

Ik krijg een rekening binnen van een vaste last die wel in het budgetplan staat. Hoe kan dit?

Zodra u bij ons onder budgetbeheer of bewindvoering staat sturen wij naar alle instanties die vermeld staan op het budgetplan een brief met het verzoek de post naar ons te sturen. Het kan soms voorkomen dat instanties deze brief niet hebben ontvangen of nog niet hebben behandeld. Als u de post naar ons doorstuurt (factuur@aktiva.nl) dan zullen wij de desbetreffende instantie nogmaals verzoeken de post naar ons door te sturen. Let wel op, er zijn enkele instanties die de post altijd naar uw eigen adres sturen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het CJIB (inzake boetes).

Ik krijg een rekening binnen die niet vermeld staat op het budgetplan. Wat moet ik hiermee doen?

Het kan altijd zijn dat u nog bepaalde eenmalige rekeningen ontvangt. Dit zijn de zogenaamde incidentele uitgaven, denk bijvoorbeeld aan een bestelling op internet. Wij verzoeken u zoveel mogelijk deze rekeningen zelf te betalen. Indien dit niet mogelijk is, dan kunt u altijd in overleg treden met de budgetbeheerder of bewindvoerder hoe deze rekening betaalt dient te worden.

Ik word afgesloten van het water. Wat moet ik nu doen?

U dient zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wij zullen dan kijken of het mogelijk is van uw budget om de rekening te betalen.

Ik word afgesloten van mijn internet en/of televisie. Wat moet ik nu doen?

Het staat u vrij om een andere leverancier te zoeken, geef dit echter wel aan ons door. Eventueel kunnen wij u ook adviseren voor een goede en betaalbare leverancier

Schulden

Kan ik een overzicht krijgen van mijn schulden?

Indien u aan ons doorgeeft welke schulden u heeft, dan kunnen wij precies voor u bijhouden wat het verdere verloop is in dit proces. U kunt hiervoor ook een schuldenoverzicht bij ons opvragen.

Ik krijg een brief van de deurwaarder. Wat moet ik hiermee doen?

Deze kunt u altijd naar ons doorsturen. Wij zullen dan voor u kijken naar de ernst van de situatie en zo nodig in overleg met u naar een oplossing zoeken.

De verhuurder wil mij uit de woning zetten, wat kan ik doen?

Als u dit aan ons doorgeeft, dan zullen wij in overleg treden met de verhuurder en kijken of het mogelijk is om een betalingsregeling aan te bieden zodat u in de woning kunt blijven. Is dit niet mogelijk dan kunnen wij kijken of een moratoriumverzoek bij de rechtbank zinvol is. De uithuiszetting zal dan, bij een akkoord van de rechtbank, (tijdelijk) worden tegengehouden.

Wat doen jullie ten aanzien van mijn schulden?

Als eerste proberen wij samen met u de schulden in kaart te brengen. Als u van mening bent dat de schulden op de schuldenlijst volledig is, dan kunnen wij u begeleiden naar een aanvraag voor schuldhulpverlening. Dit vragen wij dan aan bij een regionale schuldhulpverlener, bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbank. U blijft dan gebruik maken van onze dienstverlening aangevuld met schuldhulpverlening van de schuldhulpverlener.

Overig

Hoe kan ik controleren wat jullie maandelijks met mijn geld doen?

U krijgt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in uw online dossier. Hierin kunt u controleren welke betalingen wij voor u hebben verricht, hoeveel schulden u heeft en hoe uw begroting eruit ziet.

Ik wil graag een positieve referentie doorgeven over hoe jullie werken. Waar kan ik dit doen?

Wat leuk dat u een referentie wilt geven. U kunt hier uw referentie doorgeven.

Ik wil graag een klacht melden. Hoe kan ik dit het beste doen?

Op onze website hebben wij een klachtenformulier. Indien u deze invult zullen wij zo spoedig mogelijk actie ondernemen om uw klacht af te handelen.

Hoe kan ik een suggestie doorsturen?

Wij zijn altijd bezig om onze dienstverlening aan te passen aan de situatie van onze klanten. Wij zijn altijd geïnteresseerd in suggesties hoe wij nog beter onze dienstverlening op uw situatie kunnen aanpassen. Indien dit mogelijk is binnen onze processen, dan zullen wij dit zeker oppakken. Uw suggestie kunt u ook naar de betreffende vestiging mailen.

Ik wil jullie bellen, maar krijg geen gehoor. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat u buiten kantoortijden belt. Op de contactpagina kunt u terugvinden op welke tijden wij bereikbaar zijn.

Kan ik jullie ook na kantoortijden bereiken?

U kunt ons altijd een mail sturen als u nog met vragen zit. Wij proberen dan om het uiterlijk de volgende werkdag op te pakken.

Plan een telefonisch adviesgesprek