Help mij
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Vul je zoekterm in
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors

Aanmelden

Je kunt jezelf aanmelden door het hulpformulier in te vullen. Je wordt dan zo spoedig mogelijk door ons gebeld voor een vrijblijvende afspraak.

Je kunt bij ons direct een afspraak inplannen om teruggebeld te worden. Als je jouw gegevens achterlaat dan neemt een van onze medewerkers uit jouw regio contact met je op voor het inplannen van een afspraak. Krijgen we je niet aan de lijn dan sturen we direct een mail, zodat je met hem of haar een afspraak kunt inplannen.

Wij proberen altijd binnen 24 werkuren jou terug te bellen om jouw situatie door te spreken. Zorg er dus voor dat je de komende uren goed bereikbaar bent.

Zodra jij je hebt aangemeld, dan word je binnen 24 werkuren teruggebeld. De afspraak die wij dan vervolgens met jou maken zal gemiddeld binnen 7 werkdagen bij jou, thuis, zijn.

Aanmelden en onze adviesgesprekken is altijd gratis. Je komt dus niet voor verrassingen te staan.

Als je een mail stuurt naar info@aktiva.nl dan zullen wij jouw aanmelding annuleren.

Je mag altijd anderen aanmelden voor onze dienstverlening. Het zou wel zo fijn zijn voor die persoon dat jij hem of haar informeert hierover.

Wij kunnen namens jou pas optreden zodra de beschikking is ontvangen van de rechtbank of zodra jij de budgetbeheerovereenkomst bij ons hebt getekend.

Als jij voor onze dienstverlening kiest dan zal er geen postblokkade komen. Je krijgt nog gewoon kaartjes van familie en vrienden. Wel zorgen wij er voor dat alle financiële post bij ons binnen komt, zodat je wordt ontzorgd.

Wij kunnen jou helpen door het aanbieden van advies en ondersteuning. In eerste instantie bieden wij telefonisch gratis adviesgesprekken en aan onze cliënten een dagelijks spreekuur. Wat betreft het ondersteunen, daarvoor bieden wij de diensten: Budgetbeheer, Bewindvoering, PGB-beheer, Pré-Bewind en Zelfredzaamheidsbevordering.

Voor iedereen die zich bij ons aanmeldt bieden wij maatwerk. Hierbij kun je denken aan de veelvuldigheid en mate van contact, beschikbaarstelling type contactpersoon tot de uitvoering van betalingen. Wij stellen voor jou een persoonlijk Plan van Aanpak op en beschrijven hierin de doelen en hoe wij deze gezamenlijk gaan behalen.

De hulp inschakelen van een bewindvoerder of budgetbeheerder. Die kan samen met jou kijken naar jouw financiële situatie. Wij bieden hiervoor gratis adviesgesprekken aan. Ook kijkt deze naar mogelijkheden om te bezuinigen of waar mogelijk nog meer recht is op inkomen.

Schulden

Indien je aan ons doorgeeft welke schulden jij hebt, dan kunnen wij precies voor jou bijhouden wat het verdere verloop is in dit proces. Je kunt hiervoor ook een schuldenoverzicht bij ons opvragen.

Deze kun je altijd naar ons doorsturen. Wij zullen dan voor jou kijken naar de ernst van de situatie en zo nodig in overleg met jou naar een oplossing zoeken.

Als jij dit aan ons doorgeeft, dan zullen wij in overleg treden met de verhuurder en kijken of het mogelijk is om een betalingsregeling aan te bieden zodat jij in de woning kunt blijven. Is dit niet mogelijk dan kunnen wij kijken of een moratoriumverzoek bij de rechtbank zinvol is. De uithuiszetting zal dan, bij een akkoord van de rechtbank, (tijdelijk) worden tegengehouden.

Als eerste proberen wij samen met jou de schulden in kaart te brengen. Als je van mening bent dat de schulden op de schuldenlijst volledig zijn, dan kunnen wij jou begeleiden naar een aanvraag voor schuldhulpverlening. Dit vragen wij dan aan bij een schuldhulpverlener, bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbank. Je blijft dan gebruik maken van onze dienstverlening aangevuld met schuldhulpverlening van de schuldhulpverlener.

Wij werken met een vrijblijvend adviesgesprek waarin wij jou gratis advies geven. Dit doen wij door inhoudelijk naar jouw situatie te kijken en een gericht advies uitbrengen hoe jouw situatie opgelost kan worden. Indien jij dan door ons geholpen wil worden, dan stellen wij een persoonlijk Plan van Aanpak op.

Na het vrijblijvend adviesgesprek, indien je dat wenst, nemen wij de financiële huishouding over. Wij zorgen dat jouw inkomen waarop je recht hebt binnenkomt en betalen daarmee de vaste lasten door. Dit doen wij om er voor te zorgen dat er geen nieuwe schulden bijkomen.

Zodra jouw financiële huishouding stabiel is en alle schulden zijn door ons in kaart gebracht, dan melden wij jou aan bij een samenwerkende schuldhulpverlener.

De meeste mensen komen in de schulden om het wegvallen van inkomsten (je verliest een betaalde baan), het hebben van een verslaving of door het gevolg van het handelen van een ander.

Op het moment dat je in een schuldsaneringstraject zit, dan ben je na 36 maanden (3 jaar) schuldenvrij.

Wij werken samen met diverse schuldhulpverleners en WSNP-bewindvoerders. Per situatie kijken wij wat het beste traject is en welke organisatie wij daarbij moeten betrekken.

Wij zorgen voor een stabiele financiële huishouding zodat maandelijks het bedrag boven de VTLB (VrijTeLatenBedrag) overgemaakt kan worden naar de schuldhulpverlener. Deze zorgt dat het bedrag (de boedelbijdrage) jaarlijks wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Wij schakelen een schuldhulpverlener in op het moment dat de schulden dermate hoog zijn dat dit niet binnen 36 maanden met een ‘normaal’ betalingsregeling-traject afgelost kan worden.

Het is de vraag welke hulp jij verwacht van deze instanties. Zo zijn er bijvoorbeeld bewindvoerders, budgetbeheerders, budgetcoaches, PGB-beheerders. Ook deze hulp bieden wij aan, zodat je niet bij andere instanties hoeft te zoeken.

Zodra je bij ons schuldenvrij bent, dan bieden wij jou een traject naar zelfredzaamheid. Dit doen wij om te voorkomen dat je opnieuw schulden gaat maken. Durf je het uiteindelijk toch niet aan, dan kun je altijd bij ons blijven, bijvoorbeeld onder budgetbeheer, zodat wij jou blijven beschermen in jouw financiën.

Bewindvoering

Zodra jij ons hulpformulier invult, dan nemen wij binnen 24 werkuren contact met jou op. Wij vullen dan samen met jou alle formulieren in die nodig zijn voor de aanvraag van bewindvoering.

Bewindvoering wordt uitgevoerd om een bepaalde reden, bijvoorbeeld het hebben van problematische schulden of het hebben van een lichamelijke of geestelijke beperking. Zodra deze reden van bewind niet meer aanwezig is dan kun je bij jouw bewindvoerder of de rechter verzoeken om het bewind te laten opheffen.

In veel gevallen wordt bewindvoering in zijn geheel vergoedt door de gemeente. Mocht je niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat je bijvoorbeeld teveel inkomen heeft, dan moet je deze kosten zelf betalen. De hoogte van deze kosten vind je op onze tarievenlijst.

Als je geen vertrouwen meer hebt in jouw bewindvoerder of de communicatie verloopt niet meer goed. Dan kun je verzoeken om een andere bewindvoerder. Om te voorkomen dat hiervoor allemaal kosten gemaakt moet worden is het verstandig om eerst intern bij het kantoor te verzoeken om een ander contactpersoon. Mocht je toch besluiten om te wijzigen van kantoor dan hebben wij een voorbeeld brief die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld naar ons over te stappen.

Wij hanteren geen opzeg- of exitvergoeding. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor het opstellen van de eindrekening en verantwoording. Deze zijn wettelijk bepaald door het Ministerie van J&V.

Wij snappen heel goed wat de reden is dat je bij ons onder bewindvoering staat. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om de entreevergoeding in een keer te betalen. Wij geven daarom de coulance om dit in termijnen te betalen.

Dit zijn de kosten die eenmalig gemaakt moeten worden om voor jou alles in werking te zetten. je kunt hierbij denken aan het opstarten van jouw dossier in ons systeem, aanschrijven van alle instanties, aanmaken en beschikbaar stellen van een bankrekening en overige kosten die gemaakt worden.

De bewindvoerder vraagt een beheerrekening en een leefgeldrekening aan. Van de leefgeldrekening krijg je van ons een bankpas toegestuurd waar je voortaan jouw leefgeld op gestort krijgt. De bewindvoerder zal de bestaande rekeningen proberen op te zeggen, zodat er geen roodstanden kunnen ontstaan.

Budgetbeheer

Zodra je ons hulpformulier invult, dan nemen wij binnen 24 uur contact met jou op.

Budgetbeheer wordt aangegaan met een overeenkomst voor 12 maanden. Na deze periode kun je de overeenkomst op elk moment, met een maand opzegtermijn, opzeggen.

Budgetbeheer wordt, in tegenstelling tot bewindvoering, vaak niet vergoedt door de gemeente. De hoogte van de kosten vind je op onze tarievenlijst.

Als de samenwerking met jouw contactpersoon niet naar jouw wensen verloopt, dan kun je bij ons verzoeken om een ander contactpersoon.

Je kunt altijd jouw eigen bankpas behouden. Het is wel noodzakelijk om bij aanvang van het budgetbeheer de automatische incasso’s stop te zetten. Anders worden er rekeningen dubbel betaald.

Wij hanteren geen opzeg- of exitvergoeding.

Wij snappen heel goed wat de reden is dat je bij ons onder budgetbeheer staat. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om de entreevergoeding in een keer te betalen. Wij geven daarom de coulance om dit in termijnen te betalen.

Dit zijn de kosten die eenmalig gemaakt moeten worden om voor jou alles in werking te zetten. Je kunt hierbij denken aan het opstarten van jouw dossier in ons systeem, aanschrijven van alle instanties, aanmaken en beschikbaar stellen van een bankrekening en overige kosten die gemaakt worden.

Inkomsten

Zodra je bij ons onder budgetbeheer of bewindvoering staat verzoeken wij jouw werkgever en/of uitkeringsinstantie om het rekeningnummer te wijzigen. Wellicht is het inkomen al bij ons binnen gekomen. Zodra dit de eerste keer gebeurt, dan nemen wij gelijk contact met jou op, zodat jij weet dat wij gaan starten met het beheer.

Als je in aanmerking komt voor de toeslagen van de Belastingdienst ben je zelf verantwoordelijk om wijzigingen door te geven. Wijzigingen of stopzettingen kunnen bij de Belastingdienst worden doorgegeven via Mijn Toeslagen op www.toeslagen.nl of door te bellen met de BelastingTelefoon 0800-0543. Wij kunnen hier uiteraard bij helpen.

Als je aan ons doorgeeft waar jij jouw inkomen van ontvangt, bijvoorbeeld een nieuwe werkgever, dan zullen wij deze organisatie aanschrijven met het verzoek de beheerrekening aan te houden. Je kunt dit eventueel zelf ook doorgeven aan jouw werkgever of uitkeringsinstantie.

Als jij contact opneemt met ons dan zullen wij jou adviseren wat te doen. Het beste is om dit bedrag in eerste instantie te laten storten op de beheerrekening. Dan kunnen er daarna afspraken gemaakt worden hoe dit het beste uitgegeven kan worden.

Uitgaven

Indien er weekgeld is afgesproken dan krijg jij wekelijks een bedrag overgemaakt op jouw leefgeldrekening. Het is aan de verwerking van de bank hoe snel dit op jouw rekening staat. Meestal is dit al in de ochtend, maar kan soms ook pas in de middag komen.

Het staat jou vrij om een andere leverancier te zoeken, geef dit echter wel aan ons door. Eventueel kunnen wij jou ook adviseren voor een goede en betaalbare leverancier. Als je dan contact met ons opneemt en ons de meterstanden doorgeeft, dan melden wij jou aan bij een van onze samenwerkingspartners.

Zodra je bij ons onder budgetbeheer of bewindvoering staat sturen wij naar alle instanties die vermeld staan op het budgetplan een brief met het verzoek de post naar ons te sturen. Het kan soms voorkomen dat instanties deze brief niet hebben ontvangen of nog niet hebben behandeld. Als jij de post dan naar ons doorstuurt (factuur@aktiva.nl) dan zullen wij de desbetreffende instantie nogmaals verzoeken de post naar ons door te sturen. Let wel op, er zijn enkele instanties die de post altijd naar jouw eigen adres sturen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het CJIB (inzake boetes).

Het kan altijd zijn dat je nog bepaalde eenmalige rekeningen ontvangt. Dit zijn de zogenaamde incidentele uitgaven, denk bijvoorbeeld aan een bestelling op internet. Wij verzoeken jou zoveel mogelijk deze rekeningen zelf te betalen. Indien dit niet mogelijk is, dan kun je altijd in overleg treden met de budgetbeheerder of bewindvoerder hoe deze rekening betaalt dient te worden.

Je dient je dan zo spoedig mogelijk te melden bij ons. Wij zullen dan kijken of het mogelijk is van jouw budget om de rekening te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Het staat jou vrij om een andere leverancier te zoeken, geef dit wel aan ons door. Eventueel kunnen wij jou ook adviseren voor een goede en betaalbare leverancier.

Overig

Jij krijgt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in jouw online dossier. Hierin kun je controleren welke betalingen wij voor jou hebben verricht, hoeveel schulden je hebt en hoe jouw begroting eruit ziet.

Wat leuk dat jij een referentie wilt geven. Je kunt hier jouw referentie doorgeven.

Op onze website hebben wij een klachtenformulier. Indien je deze invult zullen wij zo spoedig mogelijk actie ondernemen om jouw klacht af te handelen.

Wij zijn altijd bezig om onze dienstverlening aan te passen aan de situatie van onze klanten. Wij zijn altijd geïnteresseerd in suggesties hoe wij nog beter onze dienstverlening op uw situatie kunnen aanpassen. Indien dit mogelijk is binnen onze processen, dan zullen wij dit zeker oppakken. Jouw suggestie kun je ook naar de betreffende vestiging mailen of bij jouw contactpersoon neerleggen.

Het kan zijn dat je buiten kantoortijden belt. Op de contactpagina kun je terugvinden op welke tijden wij bereikbaar zijn.

Je kunt ons altijd een mail sturen als je nog met vragen zit. Wij proberen dan om het uiterlijk de volgende werkdag op te pakken.

Laatste nieuws