Help mij
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Vul je zoekterm in
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors

Vertrouwelijkheid

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de beoogde ontvanger die in het bericht is opgegeven. Het is ten strengste verboden om enig deel van dit bericht te delen met derden, zonder schriftelijke toestemming van de afzender. Als je dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, beantwoordt dit bericht en verwijder vervolgens het bericht, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat een dergelijke fout zich niet in de toekomst voordoet.

Aansprakelijkheid

Alle meningen in deze e-mail zijn uitsluitend die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van de organisatie. Werknemers van Aktiva zijn uitdrukkelijk verplicht geen lasterlijke verklaringen af te leggen en geen inbreuk op auteursrechten of andere wettelijke rechten te maken via e-mailcommunicatie. Dergelijke communicatie is in strijd met het organisatiebeleid en valt buiten het bereik van de werkzaamheden van de betrokken persoon. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke communicatie en de verantwoordelijke medewerker is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade of andere aansprakelijkheid.

Onze organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, of voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie, tenzij die informatie vervolgens schriftelijk wordt bevestigd.

Geen enkele werknemer van Aktiva is bevoegd om een bindend contract te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zijn leidinggevende. Daarom moet elke wil om een overeenkomst te sluiten worden bevestigd door de manager van de werknemer.

Vrijwaring van virussen of beveiliging

Computervirussen kunnen via de e-mail worden verzonden. De ontvanger moet deze e-mail en eventuele bijlagen controleren op de aanwezigheid van virussen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een virus dat via deze e-mail wordt overgedragen. E-mailverzending kan niet worden gegarandeerd als veilig of zonder fouten, omdat informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren, vernietigd, te laat of onvolledig aankomen of virussen bevatten. De afzender aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van dit bericht die het gevolg zijn van e-mailverzending.

Milieu

Denk aan het milieu voordat je e-mailberichten print.

Inschrijving en lidmaatschappen

Aktiva B.V. staat ingeschreven onder KvK-nummer 62507931.
Aktiva is sinds 2013 lid van de branchevereniging NBBI en toont jaarlijks aan dat zij voldoet aan alle eisen om een kwalitatief bewindvoerderskantoor te zijn.
Aktiva toont jaarlijks aan bij het Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbanken dat zij voldoet aan alle gestelde eisen om het werk van bewindvoerder te mogen uitvoeren.
Aktiva is opgenomen in het bewindvoerdersregister op bewind.info.

Laatste nieuws