Ondertekening convenant CJIB

Op woensdag 23 oktober hebben wij, als een van de leden van de NBBI, een werkbezoek bij het CJIB gehad om als belangrijke partners op het gebied van schuldhulpverlening een convenant te tekenen.

Het convenant wijzigt de inning van Mulderboetes (Wahv-sancties) en zijn bepaalde termijnen verruimd.

Daarnaast hebben wij na het werkbezoek een intentieverklaring getekend, die geldt als basis voor de samenwerking op het vlak van schuldregelingen. Met als doel de onderlinge samenwerking verder te verbeteren.

Aktiva bij de PI in Veenhuizen

Afgelopen dinsdag 19 september heeft Aktiva als standhouder deelgenomen aan de tweede re-integratiemarkt van de PI Veenhuizen. Op deze locatie wordt gewerkt aan de nazorg van gedetineerden. De re-integratiemarkt biedt gedetineerden de gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen met betrekking tot de 5 aandachtsgebieden van nazorg: huisvesting, scholing, werk en inkomen, schuldhulpverlening en zorg. Zie ook het mooie filmpje van RTV Drenthe

Bij de stand van Aktiva kregen cliënten informatie over wat er op financieel gebied geregeld moet worden wanneer men weer op eigen benen komt te staan, en hoe om te gaan met eventuele schulden. Aktiva is blij dat het op deze manier kan bijdragen aan een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de maatschappij.

Wilt u ook voorlichting van of een samenwerking met Aktiva voor uw cliënten of medewerkers?

Sponsoring G-team

Aktiva heeft op 3 juni 2017 de eerste editie van het Geert Span – Aktiva Bewindvoeringstoernooi voor G-teams gesponsord. Geert Span is de oprichter van het G voetbal bij HH97 en is in samenwerking met Aktiva dit toernooi gaan organiseren. Wij als hoofdsponsor vinden dit natuurlijk een fantastisch initiatief.

Wij zijn ontzettend verheugd om deze gedreven sportfanaten een ontzettend leuke voetbaldag te mogen bezorgen. Vanuit de positieve reacties kunnen wij niets anders concluderen dat het een geslaagde dag was voor de deelnemers, ouders, begeleiders en sponsoren.

Aktiva bekend van TV

Aktiva is trots om te melden dat wij op de televisie zijn verschenen in het programma Feiten & Fabels van SBS 6. In samenwerking met CQmedia hebben wij een programma laten opnemen waarin budgetbeheer, bewindvoering en de schuldensituatie in Nederland wordt toegelicht. Het item is uitgezonden tijdens het programma Feiten & Fabels op 2 en 9 november 2014.