Nieuws

Ondertekening convenant CJIB

Op woensdag 23 oktober hebben wij, als een van de leden van de NBBI, een werkbezoek bij het CJIB gehad om als belangrijke partners op het gebied van schuldhulpverlening een convenant te tekenen.

Het convenant wijzigt de inning van Mulderboetes (Wahv-sancties) en zijn bepaalde termijnen verruimd.

Daarnaast hebben wij na het werkbezoek een intentieverklaring getekend, die geldt als basis voor de samenwerking op het vlak van schuldregelingen. Met als doel de onderlinge samenwerking verder te verbeteren.