Nieuws

Aktiva bij de PI in Veenhuizen

Afgelopen dinsdag 19 september heeft Aktiva als standhouder deelgenomen aan de tweede re-integratiemarkt van de PI Veenhuizen. Op deze locatie wordt gewerkt aan de nazorg van gedetineerden. De re-integratiemarkt biedt gedetineerden de gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen met betrekking tot de 5 aandachtsgebieden van nazorg: huisvesting, scholing, werk en inkomen, schuldhulpverlening en zorg. Zie ook het mooie filmpje van RTV Drenthe

Bij de stand van Aktiva kregen cliënten informatie over wat er op financieel gebied geregeld moet worden wanneer men weer op eigen benen komt te staan, en hoe om te gaan met eventuele schulden. Aktiva is blij dat het op deze manier kan bijdragen aan een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de maatschappij.

Wilt u ook voorlichting van of een samenwerking met Aktiva voor uw cliënten of medewerkers?