Wat is een bewindvoerder?

Wat is een bewindvoerder en welke taken voert hij uit?

In Nederland is het aantal mensen dat door schulden onder bewind is komen te staan de afgelopen jaren flink gestegen. Het gaat om een stijging van 60 procent over de periode van 2013 tot en met 2018. Dit meldt de Rechtspraak in een artikel uit 2019.

Naar verwachting neemt het aantal mensen in financiële nood de komende tijd alleen maar toe. Door de hoge woon- en zorglasten houden steeds meer mensen te weinig geld over voor vrijetijdsuitgaven, abonnementen, kleding en zelfs voedsel. Vooral sociale huurders komen steeds vaker klem te zitten.

Voor mensen met financiële problemen biedt de hulp van een bewindvoerder vaak uitkomst. Bewindvoering kan ook worden aangevraagd voor mensen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen.

Wat is een bewindvoerder precies? En wat zijn de taken van een bewindvoerder? U leest er meer over in deze blog.

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is iemand die door middel van bewindvoering de financiële belangen behartigt van degene die onder bewind staat. Het doel van bewindvoering is het stabiliseren en op orde houden van de financiële situatie van de cliënt.

Meer over bewindvoering en wie ervoor in aanmerking komt, leest u op onze pagina: Wat is bewindvoering en hoe vraag je het aan?

Aanvraag bij kantonrechter

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter. Bij het verzoek dient aangegeven te worden wie als bewindvoerder aangesteld moet worden.

Het verzoek kan door de cliënt zelf worden ingediend of door een familielid of partner, indien de cliënt de ernst van zijn of haar situatie niet inziet.

Twee soorten bewindvoerders

We maken onderscheid tussen twee typen bewindvoerders:

  • Professionele bewindvoerder. Iemand die volgens de wet is aangemerkt als professioneel bewindvoerder en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
  • Niet-professionele bewindvoerder. Dit kan een familielid of kennis zijn die de cliënt zelf heeft uitgekozen.

Het voordeel van een professionele bewindvoerder is dat de bewindvoering op een professionele manier en door iemand met een erkende opleiding wordt uitgevoerd.

Voor alle bewindvoerders geldt dat ze meerderjarig moeten zijn en aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Welke voorwaarden dit zijn, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder houdt toezicht en neemt beslissingen over het geld en de goederen van degene die onder bewind staat. De cliënt blijft gewoon handelingsbekwaam. Dit houdt in dat hij of zij voor de wet nog steeds rechtshandelingen kan verrichten. De bewindvoerder neemt beslissingen dan ook zoveel mogelijk in overleg met de cliënt.

De bewindvoerder voert verschillende taken uit die bijdragen aan het stabiliseren van de financiële situatie van zijn cliënt, zoals:

  • De financiële situatie in kaart brengen
  • De administratie van de inkomsten en uitgaven bijhouden
  • Rekeningen van vaste lasten betalen
  • Leefgeld uitkeren
  • Belastingaangifte doen
  • Het aanvragen van toeslagen en/of een uitkering
  • Indien nodig, helpen met schulden aflossen

Werkwijze van Aktiva bewindvoerders

Bij Aktiva werken we met professionele bewindvoerders die door middel van bewindvoering zorg dragen voor de gehele financiële situatie van onze cliënten.

Op onze pagina “Wat doet een bewindvoerder allemaal” leest u wat een bewindvoerder van Aktiva allemaal voor u kan doen en wat u van de bewindvoerder mag verwachten.

Pré-bewind

Het aanvragen van bewindvoering verloopt via de kantonrechter. De kantonrechter dient akkoord te geven en de voorgestelde bewindvoerder te benoemen.

Omdat kantonrechters veel aanvragen ontvangen, kan de aanvraagprocedure meerdere maanden in beslag nemen. Om deze tijd te overbruggen, is het mogelijk om Pré-bewind aan te vragen.

Pré-bewind is een gratis dienstverlening in aanloop naar bewindvoering. Wij ondersteunen instanties hiermee met het aanvraagtraject bij rechtbanken. U leest meer over deze dienst op onze pagina: Pré-bewind.

Goede bewindvoerder nodig?

Bent u op zoek naar een professionele bewindvoerder en wilt u weten of een bewindvoerder van Aktiva iets voor u kan betekenen? Vraag dan gratis en vrijblijvend een adviesgesprek bij ons aan. Op basis van het gesprek zoeken wij samen met u naar een passende oplossing en bewindvoerder voor uw situatie.
[/av_textblock]


Lees meer


Maatregelen Coronavirus

Maatregelen overheid Sinds 15 maart 2020 heeft de overheid extra maatregelingen aangekondigd. De maatregelen vanuit de overheid zijn: • Bij klachten ( verkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts) blijf binnen; • Blijf waar mogelijk thuis om verdere besmetting te voorkomen; • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Maatregelen Aktiva Wij als […]

Laatste nieuws rondom de feestdagen

Bereikbaarheid Tijdens de volgende dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar: 25 december 2019: Eerste Kerstdag 26 december 2019: Tweede Kerstdag 27 december 2019: Dag na Kerst 1 januari 2020: Nieuwjaarsdag Na de feestdagen zullen wij onze bereikbaarheid voortzetten zoals deze de afgelopen tijd is uitgevoerd. Leefgeldbetalingen Zorg dat je tijdig het verzoek voor extra leefgeld […]

Verhuizing kantoor Hoogeveen

Op 31 oktober 2019 zijn wij verhuist van ons kantoor aan de Pesserstraat 14c in Hoogeveen naar onze nieuwe locatie.  Wilt u ons nieuw adres weten neem dan contact met ons op via 085-7603958 of mail naar info@aktiva.nl.