Nieuws

Review! Stagelopen bij Aktiva

‘Van onwetend naar wetend…’

Geheel onwetend van het vakgebied bewindvoering trad ik het bewindvoerderskantoor op mijn eerste stagedag binnen, waarbij ik werd opgevangen door een jong en gezellig team. Als stagiaire, in de rol van assistent bewindvoerder, kreeg ik de kans om een breed scala aan taken uit te voeren. Mijn voornaamste verantwoordelijkheid was om de bewindvoerder te ondersteunen bij het beheren van de financiën en juridische aspecten van cliënten die onder bewind zijn gesteld. Dit omvatte onder meer het beheren van inkomsten en uitgaven, het verwerken van betalingen (denk onder meer aan leefgeldverzoeken), het nauwkeurig bijhouden van administratieve gegevens en het bewaken en behandelen van signaleringen.

Ik ondersteunde de bewindvoerder eveneens bij het communiceren met cliënten en betrokken partijen. Dit omvatte onder meer het beantwoorden van telefoontjes, het opstellen van correspondentie, het bijwonen van intake- en voortgangsgesprekken, het bijwonen van zittingen en het verstrekken van informatie en advies aan cliënten over financiële zaken.

Mijn stage bij bewindvoerderskantoor Aktiva was een waardevolle leerervaring. Het gaf me niet slechts inzicht in de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van een assistent bewindvoerder, maar eveneens in de impact die financieel beheer kan hebben op het leven van individuen en gemeenschappen. Ik heb door het bijwonen van intake- en voortgangsgesprekken de gelegenheid gekregen om de persoonlijke kant van bewindvoering te ervaren. Het heeft me laten zien hoe belangrijk het is om empathie en begrip te tonen in dit vakgebied. Zo had ik een mailwisseling met een cliënte aangaande het een en ander en mailde ze me terug, waarbij ze me bedankte voor het vertrouwen. Verder heb ik kunnen leren over de uitgebreide wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan bewindvoering. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om mijn vaardigheden en kennis in de praktijk te vergroten en te groeien als professional in dit vakgebied. Op mijn laatste stagedag trad ik het bewindvoerderskantoor uit van geheel onwetend naar wetend.

Anita Bedawid

Wil je ook de mogelijkheden zien om te werken of om stage te lopen bij Aktiva? Kijk dan op onze vacaturepagina.