Nieuws

Grote Veranderingen in Schuldregelingstrajecten vanaf 1 juli 2023!

Minister Franc Weerwind heeft de Tweede Kamer laten weten dat de regels rond schuldsanering, ook bekend als de Wsnp, gaan veranderen vanaf 1 juli 2023. Daarnaast hebben de VNG, NVVK, Divosa en Ministerie van SZW ook dergelijke wijzigingen doorgevoerd in de minnelijke schuldregelingen die ook per deze datum in gaan.

Maar wat betekent dit precies voor jou? Hier is wat je moet weten:

Wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Verkorting looptijd

De tijd die je in de Wsnp zit, wordt korter. Vroeger was dit 3 jaar, maar vanaf 1 juli 2023 wordt het 1,5 jaar (of 18 maanden).

Vervallen 10-jaarstermijn

De regel die zei dat je tien jaar moest wachten om opnieuw een Wsnp aan te vragen als je het al eerder had gedaan, is geschrapt. Dit betekent dat als je het opnieuw nodig hebt, je het meteen weer kunt aanvragen.

Verkorting door voortraject

Als je al eerder een schuldregeling buiten de rechtbank hebt getroffen (minnelijke schuldregelingstraject) en dit traject is niet gelukt, dan kun je de rechter vragen om de tijd die je in de Wsnp moet zitten te verkorten.

Goede trouw

De ‘goede trouw’ test, waarbij wordt gekeken of je de afgelopen jaren eerlijk bent geweest over het ontstaan of onbetaald laten van je schulden, gaat van 5 naar 3 jaar.

Dit zijn best grote veranderingen, dus het Ministerie gaat de komende tijd goed opletten dat alles goed gaat. Ze willen er ook voor zorgen dat mensen die uit de Wsnp komen, de juiste hulp en nazorg krijgen.

Ze hopen dat deze veranderingen ervoor zorgen dat meer mensen hulp zoeken bij schulden, en dat die hulp sneller en beter gegeven kan worden.

Wat betekent dit voor de lopende schuldsaneringsregelingen?

Het is belangrijk om te weten dat de nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2023. Dat betekent dat als je nu al in de Wsnp zit, de nieuwe regels voor jou niet gelden. Je blijft in de Wsnp voor de tijd die eerder is vastgesteld. Maar vanaf 1 juli, als je een nieuw verzoek indient voor de Wsnp, dan gelden de nieuwe regels wel. Dus houd deze datum in gedachten als je van plan bent om hulp te vragen met je schulden.

Minnelijke schuldregeling (Msnp)

Verkorting looptijd

Voor de minnelijk schuldregelingen geldt eveneens dat per 1 juli 2023 een standaard looptijd wordt gehanteerd van 18 maanden. De verkorting van de looptijd per 1 juli 2023 heeft geen effect op de lopende minnelijke schuldregelingen. De minnelijke schuldregeling is een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeisers. Het is niet mogelijk om eenzijdig van de gemaakte afspraken af te wijken. Wanneer de schuldenaar wil afwijken van de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld het verkorten van de looptijd) dan is dat alleen mogelijk met instemming van alle schuldeisers.

We hopen dat deze uitleg helpt om de nieuwe regels te begrijpen!