Nieuws

Aktiva nu columnist in de krant

Timeys is een gratis blad voor (ex-)gedetineerden met verhalen van (ex-)gedetineerden, achterblijvers en andere betrokkenen, en heeft als cadeau voor de gedetineerden de RTL-televisiegids opgenomen. Timeys komt 1 keer per 6 weken uit en geeft (ex-)gedetineerden tips en ontspanning om de tijd in en na detentie door te komen.

Aktiva heeft in samenwerking met Timeys afspraken gemaakt om periodiek een artikel te schrijven in hun krant. Wij als Aktiva zullen voor elke editie een artikel schrijven waaruit de lezers praktische tips kunnen halen. U kunt ons artikel via deze link lezen.