Nieuws

Convenant schuldenaanpak

Inmiddels werken Aktiva en Cisci en Bergman bijna een jaar samen aan de aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland. De pilot die wij het afgelopen jaar met elkaar samen hebben gedraaid werkt bevorderend en is een unicum in het reguliere schuldentraject.  Een traject tot toeleiding naar de MSNP/WSNP duurt in het reguliere traject 6 tot 12 maanden. Via onze samenwerking kunnen wij dit terugbrengen naar 3 tot 6 maanden. Wij hebben op 15 december 2020 onze handtekeningen gezet in het convenant schuldenaanpak.

Heb je problematische schulden en ben je geïnteresseerd in onze werkwijze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief