Nieuws

Hoe moet ik nu verder met mijn schulden? | Column | Aktiva

In de vorige editie van Timeys hebben wij aangegeven dat Aktiva zich middels beschermingsbewind inzet om schulden terug te brengen en zelfs uiteindelijk op te lossen. Maar hoe gaat zoiets nu in de praktijk? Wij gaven aan dat als je zelf niet goed met je financiën om kunt gaan, je bij ons aan kunt melden voor hulp. Mocht de reden zijn dat je schulden hebt en hier niet meer uitkomt, dan gaan wij als volgt te werk:

Eerste kennismaking

Voordat alles in gang gezet kan worden is het natuurlijk belangrijk om wederzijds kennis te maken. Wie ben jij en wie zijn wij, wie is jouw bewindvoerder? In deze kennismaking wordt een overzicht gemaakt van jouw inkomsten en uitgaven en van jouw schulden, en we stellen een plan van aanpak op. Dit plan is de leidraad hoe wij samen naar jouw gezonde financiële toekomst gaan werken. Als alles in kaart is gebracht wordt er een verzoek ingediend om bewind te laten uitspreken. Als dit gedaan is dan kunnen wij beginnen aan de vervolgstappen.

Opstarten van het beheer

De beschikking is binnen dat het bewind is uitgesproken. Met deze beschikking vragen wij twee bankrekeningen aan, één voor ons en één voor jou. Op de bankrekening die bij ons in beheer is laten wij het inkomen storten en worden de vaste lasten betaald. Op de rekening die bij jou in beheer is wordt het weekgeld gestort. De eerste maanden gaan wij zorgen dat met het inkomen alle vaste lasten betaald kunnen worden. Dit noemen wij stabiliseren van jouw (financiële) situatie. De eerste maanden proberen wij ook alle schuldeisers boven tafel te krijgen. Waar zijn de schulden, hoeveel zijn er in totaal, wanneer zijn ze ontstaan, wat voor soort schulden zijn er én zijn ze via een schuldhulpverleningstraject op te lossen? Dit zijn de vragen die wij allemaal uitzoeken en zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van de schuldeisers. Als na 6 tot 12 maanden alle schulden in kaart zijn gebracht, dan kunnen we het traject naar schuldhulpverlening in gang zetten.

Opstarten van schuldhulpverlening

De bewindvoerder heeft een heel team van administratieve ondersteuners onder zich die helpen bij de opstart van schuldhulpverlening. De bewindvoerder zorgt dat alle schulden in kaart zijn gebracht en geeft daarna het akkoord aan de ondersteuning om schuldhulpverlening op te starten. Deze ondersteuners zullen alle stukken verzamelen die de gemeente of kredietbank nodig heeft voor de toelating. Als al deze stukken zijn verzameld dan wordt er een verzoek ingediend bij de betreffende instantie. Deze instantie oordeelt dan uiteindelijk of je mag worden toegelaten voor de schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening

Om jouw schulden te kunnen oplossen wordt er aan alle schuldeisers een voorstel gedaan om een percentage van jouw inkomen jaarlijks af te lossen op de schulden. Als alle schuldeisers akkoord zijn, dan vervallen alle beslagleggingen en zullen de schuldeisers gedurende dit traject zich stil houden. Er is namelijk één grote regeling afgesproken. Maandelijks reserveert de bewindvoerder een bedrag en maakt deze over naar de schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener keert jaarlijks dit bedrag uit aan de schuldeisers en zal dit 3 jaar lang doen. Als alles goed gaat in dit traject (je maakt geen nieuwe schulden en je houd je aan alle afspraken) dan worden na 3 jaar jouw schulden kwijt gescholden. Op dat moment begin je als het ware weer met een schone lei. Mocht je het toch spannend vinden om het volledige beheer van jouw financiën in handen te krijgen dan bieden wij daarin ook ondersteuning. Geleidelijk aan word je dan weer begeleid zodat je jouw financiën weer zelf kunt doen.

Wat je zelf al kunt doen gedurende jouw detentie zodat je bij jouw vrijlating een voorsprong hebt: Maak een lijstje voor jezelf waarin je alle schuldeisers opneemt! Registreer dan de onderstaande gegevens, zodat jouw bewindvoerder straks nog sneller aan de slag kan gaan voor jou. En je bouwt natuurlijk nu al zelf een overzicht op:
• Schuldeiser
• Incassobureau/deurwaarder die vordering in handen heeft
• Bedrag
• Kenmerk/Dossiernummer
• Datum ontstaan
• Soort schuld (bijvoorbeeld: zorgverzekering, boete, fraude, belastingdienst)

Succes alvast en wie weet tot ziens!

Dit artikel is ook opgenomen in Timeys, een periodieke krant voor gedetineerden en thuisblijvers.