Nieuws

Extra Kindgebonden budget

Alleenstaande ouders met kinderen die kindgebonden budget krijgen, krijgen automatisch een extra bedrag toegekend. Vergunninghouders die alleen met hun kinderen in Nederland zijn, krijgen dit extra bedrag voor alleenstaande ouders ook. Zodra na gezinshereniging bekend wordt dat de ouder toch een partner heeft, moet dit extra bedrag weer terugbetaald worden. Dit komt bij vergunninghouders relatief vaak voor, omdat er bijvoorbeeld in het land van herkomst nog een partner is die pas later naar Nederland komt.