Nieuws

Het verschil tussen beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder

Je kunt te maken krijgen met bewindvoering als de rechtbank het nodig acht om je te beschermen op financieel vlak. Het beheren van de financiën wordt overgenomen door een derde partij, een bewindvoerder, omdat iemand minder zelfredzaam is. Wij kunnen voor jou als bewindvoerder optreden. Wij ontzorgen je door voor al je financiën te zorgen.

In deze blog gaan we dieper in op wat een bewindvoerder doet. Er zijn twee soorten: een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder. Naast de taken worden ook de verschillen tussen deze twee in het algemeen behandeld.

Welke soorten bewindvoerders zijn er?

Hierboven vertelden we je al dat er twee soorten bewindvoerders zijn die het vaakst voorkomen: een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder. Hieronder gaan we dieper in op wat dit inhoudt.

Beschermingsbewindvoerder

Beschermingsbewind heeft betrekking op meerderjarige personen die niet in staat zijn om hun financiën op orde te houden. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Hierbij kun je denken aan de fysieke of mentale gesteldheid, maar ook een verslaving kan een reden zijn waarom iemand naar objectieve maatstaven niet meer in staat wordt geacht om zijn of haar eigen financiën te beheren. Ook als je schulden hebt kun je in aanmerking komen voor beschermingsbewind. De financiële huishouding wordt door een rechter overgedragen aan een onafhankelijke derde partij zoals Aktiva. Deze derde partij is de beschermingsbewindvoerder.

Deze beschermingsbewindvoerder regelt alle financiële zaken, dus ook de vaste lasten. Dit houdt in dat de onderbewindgestelde zelf geen financiële beslissingen hoeft te nemen. De persoon in kwestie is dan door de rechter beschikkingsonbevoegd verklaard. Alleen na toestemming van de bewindvoerder mag de onderbewindgestelde over zijn vermogen beschikken. Dit bewind kan in principe ongelimiteerd verlengd worden. Dit ligt dan wel aan de grondslag. Bewind in verband met schuldenproblematiek wordt maar voor 5 jaar toegekend.

WSNP-bewindvoerder

WSNP is een afkorting van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hierbij gaat het om de wettelijke schuldsanering die burgers in staat moet stellen om van hun schulden af te komen. Ook hierbij krijg je te maken met bewindvoerder, maar deze heet dan een WSNP-bewindvoerder. De WSNP vindt zijn wettelijke grondslag in de Faillissementswet. Het voornaamste doel van een WSNP-bewindvoerder is het behartigen van de belangen van de schuldeisers en zorgdragen dat er zoveel mogelijk van de schuldenlast in 3 jaar wordt betaald. Na deze 3 jaar ontvang je een zogenaamde “schone lei”-verklaring. Je bent dan van je schulden af.

Het betalen van de vaste lasten behoort niet toe tot de taken van de WSNP-bewindvoerder. Als schuldenaar mag je daarom hier zelf over beslissen. Je doet er wel goed aan om tijdens de aanwezigheid van een WSNP-bewindvoerder ook een beschermingsbewindvoerder in de hand te nemen. Je mag namelijk geen nieuwe schulden maken in het WSNP-traject anders word je er uit gezet. Een beschermingsbewindvoerder zorgt er dan voor dat de betalingen van de vaste lasten worden doorbetaald.

Het verschil tussen een beschermingsbewindvoerder en een WSNP bewindvoerder

Er zijn meerdere verschillen tussen een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder. Iedereen die zijn eigen financiën niet meer kan regelen kan worden bijgestaan door een beschermingsbewindvoerder, terwijl een WSNP-bewindvoerder alleen mensen met schulden bijstaat die door de rechter zijn toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Daarbij is een beschermingsbewindvoerder er voor de cliënt en een WSNP-bewindvoerder is er voor de schuldeisers. Indirect helpt de WSNP bewindvoerder de cliënt om van de schulden af te komen maar primair staat deze aan de kant van de schuldeisers.

Bij de WSNP mag je zelf nog financiële beslissingen nemen, bij beschermingsbewind neemt je bewindvoerder alle beslissingen. Bovendien is een WSNP-bewindvoerder niet verantwoordelijk voor je vaste lasten, terwijl bij beschermingsbewind ook deze lasten worden overgenomen door de beschermingsbewindvoerder. Over het algemeen duurt een WSNP-traject drie jaar, maar dit kan verlengd worden als je niet aan de voorwaarden houdt.

Aktiva helpt je graag!

Op welke manier een bewindvoerder je ook bij moet staan, Aktiva helpt je hier graag bij. Vul het formulier in op onze website en wij helpen je direct.