Nieuws

Ondertekening convenant Gemeente Leeuwarden

Afgelopen donderdag 6 december heeft Andzelika Paciorkowska namens Aktiva een convenant getekend. In dit convenant is afgesproken om samen met de Gemeente Leeuwarden de schuldenproblematiek aan te pakken.  De oplossing voor de aanhoudende schuldenproblematiek binnen de Gemeente Leeuwarden is nu weer een stap dichterbij. Een mooi resultaat van een periode van hard werken.

De basis van het convenant is om alle maatschappelijke middelen optimaal in te zetten en met elkaar te laten communiceren. Wij hopen op die manier als samenwerkingspartners de drempels te kunnen verlagen, wachttijden te verkorten en een snellere dienstverlening aan onze doelgroep te kunnen aanbieden.

Huis aan Huis Leeuwarden heeft hier een mooi artikel over geschreven