Nieuws

Aktiva voldoet opnieuw aan alle kwaliteitseisen

Aktiva heeft ook dit jaar weer de goedkeuring van het kwaliteitsbureau van de rechtbank ontvangen. Opnieuw voldoet Aktiva aan alle kwaliteitseisen van de rechtbank na een uitvoerige audit op dossierinhoudelijke en bedrijfsmatige controlepunten. Aktiva heeft altijd bekend gestaan voor kwaliteit en ook dit jaar wordt dit weer bevestigd door de rechtbank zelf.

Aan welke eisen moet een bewindvoerder voldoen?

Aktiva voldoet opnieuw aan alle kwaliteitseisen, maar wat zijn nu precies deze eisen? Wij zullen aantal van deze punten toelichten zodat jij ook beetje inzicht krijgt in deze toetsing die bewindvoerders jaarlijks moeten doorgaan. Een bewindvoerderskantoor moet o.a. voldoen aan de volgende onderdelen:

Opleidingseisen

Alle bewindvoerders moeten een goedgekeurde vooropleiding hebben gedaan eventueel aangevuld met werkervaring onder de hoede van een ervaren bewindvoerder. Daarnaast moeten alle bewindvoerders jaarlijks worden bijgeschoold zodat hun kennis altijd up to date is.

Verklaring omtrent gedrag

Alle bewindvoerders moeten beschikken over een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met deze verklaring kan de bewindvoerder aantonen dat zijn/haar gedrag in het verleden geen reden geeft om de taak van bewindvoerder niet te kunnen uitvoeren.

Jaarcijfers

De rechtbank wil kunnen zien of het bewindvoerderskantoor financieel gezond is. Een kantoor waarvan de toekomst onzeker is zal ook een risico vormen voor alle cliënten van dit kantoor. De rechtbank wil cliënten beschermen tegen dit risico.

Accountantsverslag

Een accountant controleert de bewindvoerder jaarlijks op de aanwezigheid van o.a. de aanwezigheid van de juiste verzekeringen, of de bewindvoerder geen bijverdiensten heeft en of alle software aan de veiligheidseisen voldoet. Een hele lijst van punten zorgen voor de rechtbank voor een goed beeld over structurele kwaliteit van het kantoor.

Dossiercontrole

In een steekproef controleert de accountant of de dossiers van de bewindvoerder voldoen aan de kwaliteitseisen die de rechtbank heeft gesteld. In deze steekproef wordt dus gekeken of de bewindvoerder zijn vak op de goede manier uitvoert. Zijn alle belastingtoeslagen aangevraagd en is door de bewindvoerder bijzondere bijstand aangevraagd? Dit zijn een paar voorbeelden van de vragen die beantwoord moeten worden door bewindvoerder.

Aktiva en kwaliteit

Wil je meer weten of de kwaliteit die Aktiva al bijna 10 jaar levert? Neem een kijkje naar de kernwaarden van Aktiva en bekijk ook wat onze klanten vinden over de kwaliteit die wij leveren. Wil je nog meer weten neem dan contact met ons op!