Help mij
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Vul je zoekterm in
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors

Betrouwbaar en Open

Het handelen van de bewindvoerder dient inzichtelijk te zijn, zodat een optimale verantwoording mogelijk is en zowel de controlerende organen als de cliënten volledig inzicht hebben in het handelen van de bewindvoerder en zijn beweegredenen

Op de bewindvoerder moet gerekend kunnen worden. Er wordt aan de afspraken gehouden én de kennis en informatie waarover hij vanuit zijn functie beschikt, wordt voor alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het is gegeven.

Vakbekwaam en Zorgvuldig

Het handelen van de bewindvoerder wordt gekenmerkt door deskundigheid op zijn vakgebied. De bewindvoerder houdt deze deskundigheid op peil en ontwikkelt deze verder. Tevens is hij in het bezit van minimaal een HBO werk- en denkniveau, aangetoond door minimaal een diploma en bij voorkeur relevante werkervaring. Hij informeert zijn cliënt en/of andere betrokkenen desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij gebruikt bij bewindvoering.

Het handelen van de bewindvoerder is zodanig dat een ieder met respect en op een gelijke wijze worden behandeld en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. De bewindvoerder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waaruit hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt aan derden slechts die informatie die van belang is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

De bewindvoerder dient bereid te zijn technische inzichten en ervaring als bewindvoerder beschikbaar te stellen aan collega’s en eveneens zijn eigen opvattingen aan die van hen te toetsen.
Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van bewindvoering, onder meer door lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, en/of het gebruik maken van mogelijkheden van intercollegiale toetsing.

Onafhankelijk en Dienstbaar

Het handelen van de bewindvoerder is altijd uit onpartijdigheid en in het belang van de cliënt. Hetgeen er geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. De bewindvoerder dient tot samenwerking met anderen bereid te zijn indien dit noodzakelijk en toelaatbaar is. Daarbij zal hij tegenover hen die uit hoofde van een ander beroep bemoeienis hebben met de cliënt begrip tonen voor de inbreng der gegevens van deze beroepsbeoefenaren.

De bewindvoerder kan geen zaak aannemen die over familie of personen met wie een vriendschapsbetrekking of anderszins persoonlijke betrekking bestaat. Hij neemt van derden geen geld, geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van deze derde kan beïnvloeden. Ook vervult hij geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de onder bewind gestelde.

De voordelen

De vele voordelen van de dienstverlening van Aktiva is dat er geen wachtlijsten zijn en u bij ons met grote snelheid wordt geholpen. Zodra u zich bij ons aanmeldt wordt u binnen 24 uur gebeld voor het inplannen van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.
Werkwijze

Ben je er aan toe om jouw administratie/financiën uit handen te geven? En weet je inmiddels dat bewindvoering of budgetbeheer voor jou de oplossing is?

Kernwaarden

De bewindvoerders en budgetbeheerders van Aktiva verplichten zich te houden aan en te werken conform de kernwaarden van de organisatie.

Kwaliteitswaarborging

Aktiva toont jaarlijks aan dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit dient te geschieden door middel van een extern rapport van een onafhankelijke auditor.

Instanties

Onze organisatie is gespecialiseerd op het gebied van Bewindvoering en Inkomensbeheer. Door dit specialisme kunnen wij de cliënten van jouw organisatie kwalitatieve…

Klantverhalen

Wat is voor jou de reden dat je voor bewindvoering hebt gekozen?

Jeltje is 48 jaar, woont begeleid en werkt, via een dagbestedingstraject, bij een kinderboerderij. Ze verzorgt daar de dieren en werkt ook mee in de keuken en bij de kassa. Jeltje staat al jaren onder bewind bij… Lees verder

Wat is een reden om onder bewindvoering te komen?

Dat is de hoofdvraag die wij aan Manuela stelden. Manuela zocht hulp omdat zij ongeordend is en daardoor moeite heeft met het creëren van overzicht. Ze mist inzicht in de financiën, toeslagen en alle zaken die hierbij… Lees verder

Waardoor kun je in de schulden komen?

Trien is al vanaf 2012 een cliënt bij Aktiva. Zij heeft onze hulp gezocht omdat ze in een ernstige schuldensituatie terecht was gekomen en bij de gemeente geen oplossing vond. Inmiddels is Trien al jaren schuldenvrij. Door… Lees verder

Waardoor kun je in de financiële problemen komen?

‘Dit kan door het uitblijven van reacties of door sancties bij het niet betalen van de vaste lasten. Na drie maanden hoorde ik pas dat ik de woning uitgezet zou worden.’ Aldus Wytze zijn situatie. Wytze kwam… Lees verder

Wat kun je doen als je door de stress de financiën niet meer kunt beheren?

Melanie is al jaren een betrokken cliënt van Aktiva. Ook is zij actief op social media om iedereen die meer wil weten over bewindvoering te informeren en onduidelijkheden weg te nemen. Lees verder

Wat was voor jou de reden om hulp te zoeken?

Ondanks haar borderline problematiek, de uithuisplaatsing van de kinderen, bedreigingen en agressie van haar ex-partner weet ze zich staande te houden. Ze heeft heel wat meegemaakt in haar leven en heeft ondanks alles haar geluk kunnen vinden.… Lees verder

Laatste nieuws