Nieuws

Wanneer is een bewindvoerder betrouwbaar? | Column | Aktiva

Wanneer is een bewindvoerder betrouwbaar?

Wellicht zit jij wel met deze vraag? Iemand die jouw financiële middelen beheert is hij/zij wel betrouwbaar? Dat is een mooie vraag om aan een bewindvoerder te stellen en deze zal altijd met een ja antwoorden. Alleen is dat wel zo en hoe kun je nu echt bepalen of een bewindvoerder betrouwbaar is? Allereerst zou je bij jezelf de vraag moeten stellen wat voor jou een betrouwbare bewindvoerder is. Is dat iemand die op tijd terugbelt of is dat iemand die “goed” met jouw geld omgaat. Persoonlijk zou ik beide erg belangrijk vinden, maar het niet op tijd terugbellen wil niet zeggen dat iemand onbetrouwbaar is. Ook het “goed” omgaan met jouw geld is natuurlijk vaag. Wat versta jij daaronder? Is dat doen wat jij wil of is dat doen wat jij nodig hebt? Zie je hoe lastig het is om aan te geven wanneer een bewindvoerder goed en betrouwbaar is.

Wie controleert bewindvoerders?

De rechtbank heeft hier een landelijk kwaliteitsbureau voor opgericht. Dit bureau controleert jaarlijks of bewindvoerders voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De controle gebeurt door onafhankelijke accountants die een verslag opstellen voor het kwaliteitsbureau. Het kwaliteitsbureau oordeelt op basis van dit verslag of een bewindvoerder nog een jaar zijn werk mag doen. Elk jaar krijgt de bewindvoerder opnieuw te horen of hij weer een verlenging krijgt. Het niet voldoen aan deze eisen heeft dus grote gevolgen voor een bewindvoerderskantoor.

Aan welke eisen moet een bewindvoerder voldoen?

Elke bewindvoerder moet bijvoorbeeld aan bepaalde opleidingseisen voldoen en een actuele VOG bezitten. Ook moet hij jaarlijks extra opleidingen volgen om zijn kennis te vergroten. Daarnaast wordt een bewindvoerderskantoor jaarlijks gecontroleerd op de werkzaamheden in de dossiers. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de bankrekeningen want daar morgen geen “rare” handelingen op gebeuren. Een bewindvoerder moet voor alle inkomsten en uitgaven verantwoording kunnen afleggen.

Maakt dit een bewindvoerder betrouwbaarder?

Ja! Met al deze controles is een bewindvoerder meer betrouwbaar dan een gemiddeld bedrijf in Nederland. Aangezien bewindvoerders op ​ontzettend veel ​zaken worden gecontroleerd moeten zij wel aan de kwaliteitseisen voldoen. Ik gebruik hier de woorden “meer betrouwbaar”, want uiteindelijk moet jezelf de keuze maken. Betrouwbaarheid kan voor de één namelijk weer heel anders zijn dan voor een ander. Veel is gebaseerd op een gevoel van “vertrouwen”. Zorg daarom dat je goed in gesprek blijft met jouw bewindvoerder en laat je goed inlichten over de mogelijkheden. Ik zou het advies geven om goed te kijken en te vragen naar de waarborgen dat een bewindvoerderskantoor heeft. Kun je bijvoorbeeld mee kijken op jouw bankrekening zodat je ziet wat er met jouw geld gebeurd? Is de bewindvoerder dagelijks bereikbaar?

Het is natuurlijk belangrijk dat je een prettig gevoel hebt bij jouw contactpersoon, want daar begint het mee. Zorg dat je ook altijd kijkt naar de waarborgen die een bewindvoerderskantoor heeft ingebouwd om jou te voorzien van een betrouwbare dienstverlening. Kijk anders ook eens op www.aktiva.nl/waarborgen

Dit artikel is ook opgenomen in Timeys, een periodieke krant voor gedetineerden en thuisblijvers.