Goedkeuring kwaliteitseisen

Aktiva voldoet opnieuw aan alle kwaliteitseisen

Aktiva heeft ook dit jaar weer de goedkeuring van het kwaliteitsbureau van de rechtbank ontvangen. Opnieuw voldoet Aktiva aan alle kwaliteitseisen van de rechtbank na een uitvoerige audit op dossierinhoudelijke en bedrijfsmatige controlepunten. Aktiva heeft altijd bekend gestaan voor kwaliteit en ook dit jaar wordt dit weer bevestigd door de rechtbank zelf.

Aan welke eisen moet een bewindvoerder voldoen?

Aktiva voldoet opnieuw aan alle kwaliteitseisen, maar wat zijn nu precies deze eisen? Wij zullen aantal van deze punten toelichten zodat jij ook beetje inzicht krijgt in deze toetsing die bewindvoerders jaarlijks moeten doorgaan. Een bewindvoerderskantoor moet o.a. voldoen aan de volgende onderdelen:

Opleidingseisen

Alle bewindvoerder moeten een goedgekeurde vooropleiding hebben gedaan eventueel aangevuld met werkervaring onder de hoede van een ervaren bewindvoerder. Daarnaast moeten alle bewindvoerders jaarlijks worden bijgeschoold zodat hun kennis altijd up to date is.

Verklaring omtrent gedrag

Alle bewindvoerders moeten beschikken over een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met deze verklaring kan de bewindvoerder aantonen dat zijn/haar gedrag in het verleden geen reden geeft om de taak van bewindvoerder niet te kunnen uitvoeren.

Jaarcijfers

De rechtbank wil kunnen zien of het bewindvoerderskantoor financieel gezond is. Een kantoor waarvan de toekomst onzeker is zal ook een risico vormen voor alle cliënten van dit kantoor. De rechtbank wil cliënten beschermen tegen dit risico.

Accountantsverslag

Een accountant controleert de bewindvoerder jaarlijks op de aanwezigheid van o.a. de aanwezigheid van de juiste verzekeringen, of de bewindvoerder geen bijverdiensten heeft en of alle software aan de veiligheidseisen voldoet. Een hele lijst van punten zorgen voor de rechtbank voor een goed beeld over structurele kwaliteit van het kantoor.

Dossiercontrole

In een steekproef controleert de accountant of de dossiers van de bewindvoerder voldoen aan de kwaliteitseisen die de rechtbank heeft gesteld. In deze steekproef wordt dus gekeken of de bewindvoerder zijn vak op de goede manier uitvoert. Zijn alle belastingtoeslagen aangevraagd en is door de bewindvoerder bijzondere bijstand aangevraagd? Dit zijn een paar voorbeelden van de vragen die beantwoord moeten worden door bewindvoerder.

Aktiva en kwaliteit

Wil je meer weten of de kwaliteit die Aktiva al bijna 10 jaar levert? Neem een kijkje naar de kernwaarden van Aktiva en bekijk ook wat onze klanten vinden over de kwaliteit die wij leveren. Wil je nog meer weten neem dan contact met ons op!

 

Samenwerking met Stadsbank Oost Nederland zorgt voor versneld proces

Samen met Stadsbank Oost Nederland hebben wij een succesvolle testperiode doorlopen. In de afgelopen periode hebben we al mooie resultaten geboekt met deze samenwerking: je wordt nu nog sneller, gemakkelijker en beter geholpen. De aanvraagtijden voor schuldhulpverlening zijn voor die cliënten van Aktiva enorm afgenomen. Ook ontvangt de Stadsbank Oost Nederland alle benodigde informatie direct zodat de aanvragen snel kunnen worden afgehandeld. Deze samenwerking is een unicum in het werkveld van schuldhulpverleners en bewindvoerders, en daar zijn wij trots op.

Over Stadsbank Oost Nederland

De Stadsbank Oost Nederland in Enschede is een grote gemeentelijke schuldhulpverlener die in opdracht van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek schuldhulpverlening uitvoert. Het uitvoeren van schuldhulpverlening doen zij sinds 1939. Tot op de dag van vandaag zijn zij uitgegroeid tot een organisatie van 140 professionals die deze expertise inzetten om mensen van hun schulden af te helpen.

Stadsbank Oost Nederland Logo

De diensten van de Stadsbank – Schuldhulpverlening

Vanuit de gemeenten krijgt Stadsbank Oost Nederland de verantwoordelijkheid over het aanbieden van schuldhulpverlening voor haar inwoners. Maar wat betekent het aanbieden van schuldhulpverlening? Schuldhulpverlening is het aanbieden van een procentueel bedrag aan alle schuldeisers om gedurende 3 jaar uit te betalen. Dit traject wordt het ‘Minnelijk Traject’ of MSNP (Minnelijke Schuldsanering voor Natuurlijk Personen) genoemd omdat er geen rechter bij komt kijken. Indien het traject goed verloopt zullen de schuldeisers na de 3 jaren akkoord gaan met de kwijtschelding van de schuldvordering.

Hoe kom je voor schuldhulpverlening in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor schuldhulpverlening indien:

  • Alle schulden in kaart hebt gebracht en hier recente bewijsstukken van hebt;
  • Maandelijkse financiën op orde zijn en geen nieuwe schulden opbouwt;
  • Ervoor zorgt dat in de toekomst je financiën ook op orde zijn;
  • De schulden in aanmerking komen voor kwijting, boetes worden bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan om mee te nemen in de schuldhulpverlening.

Mocht je hiermee moeite hebben dan adviseren wij om een bewindvoerder van Aktiva in te schakelen. Deze zal jou namelijk helpen met het opstarten van een aanvraag bij de Stadsbank Oost Nederland.

Samenwerking Stadsbank Oost Nederland en Aktiva 

Wij vinden dat aanvragen voor schuldhulpverlening te lang duren. Je moet allerlei bewijsstukken van schulden, bankafschriften, bewijsstukken van vermogen, bepaalde bezittingen, erfenissen en BKR-toetsing aanleveren. We merken ook steeds meer dat schuldeisers de gevraagde informatie niet of te laat aanleveren. Hierdoor worden de termijnen voor de aanvraag overschreden waardoor ze niet meer in behandeling genomen kunnen worden. Het kan zijn dat je meerdere aanvragen moet doen om te zorgen dat alle bewijsstukken niet verlopen. Daarnaast begrijpen wij dat het een gespannen situatie kan zijn waardoor de aanvraag nog lastiger voor je wordt. Wij brengen hier verandering in en zijn daarom een samenwerking gestart om het proces sneller te laten verlopen.

Voordelen voor jou als klant van Aktiva 

  •  De bewindvoerders van Aktiva verzorgen de betaling van de maandelijkse lasten vanuit het inkomen en brengen de schulden in kaart. Om rust te creëren vragen wij schuldhulpverlening aan om bijvoorbeeld beslaglegging te voorkomen of ongedaan te maken.
  • De bewindvoerders van Aktiva vragen de bewijsstukken aan die nodig zijn voor schuldhulpverlening. Wij dienen deze vervolgens in bij de Stadsbank Oost Nederland en regelen de schuldhulpverlening voor jou.
  • De bewindvoerders van Aktiva reserveren een maandelijks bedrijf zodat dit bedrag over 3 jaar kan worden uitbetaalt aan de schuldeisers.

Eigen verantwoordelijkheid

  • Jij zorgt dat er maandelijks voldoende inkomsten zijn om de vaste lasten te betalen. Indien mogelijk probeer je extra inkomen te verwerven voor de schuldeisers.
  • Jij dient actief deel te nemen aan het schuldhulptraject en maakt geen nieuwe schulden.

Schuldhulpverlening aanvragen?

Wil jij ook geholpen worden met je financiële situatie? Wil jij sneller van je schuld af?

Maak dan gebruik van onze samenwerking met Stadsbank Oost Nederland of een van onze andere samenwerkingspartners voor een snelle oplossing!

Schakel Aktiva nu in en wordt binnen 24 werkuren geholpen!

Timeys – Editie 6: Wanneer kom ik in aanmerking voor bewindvoering?

Wanneer is bewindvoering het juiste middel voor mij en hoe kom ik hiervoor in aanmerking? Zoals aangegeven in de vorige editie lijkt het nu een goed moment om hier even bij stil te staan. Er bestaan veel misverstanden over het “wanneer en waarom” als het gaat om bewindvoering. Ik zal hieronder wat duidelijkheid proberen te scheppen over de redenen die je kunt hebben om een aanvraag te doen voor bewindvoering.

Bewindvoering is een dienstverlening van Aktiva en een beschermende maatregel van de rechtbank gericht op het beheren van de financiën. Het is een middel om, door het aanwezig zijn van een bepaalde oorzaak, tijdelijk de zorgen over jou financiën uit handen te geven.
Wat kan nu een reden zijn om bewindvoering aan te vragen? Oorzaken die een reden geven bewindvoering aan te vragen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. Het hebben van een geestelijke- of verstandelijke beperking

Is er sprake van een geestelijke op verstandelijke beperking dan is er mogelijk recht op beschermingsbewind. Als door deze beperking het beheren van financiën in gevaar komt dan kun je ondersteuning zoeken om dit uit handen te geven. Geestelijk beperking is natuurlijk een ruim begrip maar hierbij kun je denken aan verslavingsproblematiek, ADHD, angststoornissen en depressie.

2. Het hebben van een lichamelijke beperking

Ook een lichamelijke beperking kan een oorzaak zijn die bewindvoering een nuttig middel maakt. Deze beperking kan met zich mee brengen dat zorgen voor jouw financiën tijdelijk of permanent een onmogelijke taak is geworden. Bij een lichamelijk beperking kun je denken aan een hernia, dementie of Parkinson.

3. Het hebben van problematische schulden

Ook een schuldenlast hebben kan een reden zijn om bewindvoering aan te vragen. Er kan een situatie ontstaan waarbij de schuldenlast zo hoog is dat het zelf oplossen niet meer realistisch is. Dit noemt met ook wel het hebben van problematische schulden.

De opsomming van bovenstaande redenen is natuurlijk beperkt en wil je weten of jij in jouw situatie in aanmerking komt voor bewindvoering dan is het verstandig contact op te nemen met ons of een casemanager.

Bewindvoering aanvragen, hoe werkt dit eigenlijk?

Bewindvoering vraag je aan bij de kantonrechter. Gezamenlijk met bijvoorbeeld Aktiva vul je een verzoekschrift in die wordt verstuurd naar de bevoegde rechtbank. Tijdens een besloten zitting zal de rechter vragen stellen over bijvoorbeeld de oorzaak van de aanvraag en zal een besluit nemen. Tijdens deze zitting krijg je de tijd om jouw kant van het verhaal toe te lichten zodat het ook voor de rechter duidelijk is waarom het zo belangrijk is bewindvoering in te stellen.

Hoe snel dit besluit wordt genomen is afhankelijk van de rechtbank en de drukte op dat moment. Wij merken dat dit kan variëren van 3 maanden tot wel 6 maanden. Dit kan, helemaal na detentie, een probleem zijn aangezien je graag direct geholpen wil worden. Wij hebben hier zelf een oplossing voor gevonden, Pre-bewind. Met deze dienstverlening kunnen wij tijdens en direct na de detentie jou bijstaan met alle financiële zaken die spelen en hoop stress wegnemen. In de volgende editie van Timeys vertellen wij graag meer over deze unieke dienstverlening.

Wil je nu al meer weten wat Aktiva voor jou kan doen met Pre-bewind? Vraag aan je casemanager of hij een afspraak met ons wil maken voor een vrijblijvend gesprek.

Timeys – Editie 5: CJIB en betalingsregelingen

In de vorige editie heb ik jullie voorzien van tips over hoe je om kunt gaan met schulden en hoe je deze kunt voorkomen. Aanvullend daarop wil ik jullie in deze editie graag meer vertellen over de mogelijkheden bij het CJIB, omdat met ingang van 1 mei het mogelijk is voor alle justitiële boetes vanaf € 75,- een betalingsregeling af te spreken met het CJIB.

Het CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau, is gevestigd in Leeuwarden en is het incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij houden zich bezig met het incasseren van boetes en administratiekosten.

Vroeger kon je alleen voor boetes vanaf € 225,- betalingsregelingen treffen. Deze grens is gelukkig  verlaagd naar € 75,-, iets waar wij al langere tijd voor pleiten. Als mensen de boete wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, wordt met de verlaging van deze grens meer ruimte geboden voor een betalingsregeling. Hierdoor wordt voorkomen dat schulden bij het CJIB onnodig moeten oplopen.

Onlangs hebben wij een convenant getekend met het CJIB waardoor wij als bewindvoerders toegang krijgen tot het businessportaal van het CJIB. Via dit portaal kunnen wij, na het uploaden van de beschikking, betalingsregelingen treffen en de openstaande vorderingen inzien.

Heb je geen ondersteuning van een bewindvoerder, dan kun je ook zelf inloggen met jouw DigiD via het burgerportaal. Het voordeel van het gebruik van het portaal is dat de communicatie sneller verloopt en je niet meer hoeft te wachten op poststukken.

In de volgende editie zal ik meer proberen te vertellen over de verschillende mogelijkheden om voor bewindvoering in aanmerking te komen. Ik merk toch vaak dat men hulp zoekt in de ondersteuning bij de financiën, maar men niet goed weet welke mogelijkheden er zijn (bijvoorbeeld budgetbeheer en bewindvoering). In het kader van deze onbekendheid zijn wij als organisatie bezig om landelijk een financiële zorgkaart te ontwikkelen waarop duidelijk staat waar je voor in aanmerking kan komen. Onlangs hebben wij al voor de instanties waar wij mee samenwerken een huishoudboekje geïntroduceerd. Een mooi systeem van onze grootouders, maar dan in een nieuw jasje gestoken.

Onlangs ben ik toegetreden tot de Faceboekgroep Achterblijvers na Detentie en heb de verhalen van sommigen van jullie gelezen. Het verdriet van jullie grijpt mij erg aan. Ondanks dat ik niet veel op Facebook actief ben (eigenlijk bijna helemaal niet) hoop ik dat ik met onze dienstverlening en mijn nieuwsartikelen jullie kan ondersteunen.

Hemelvaart en Pinksteren

In verband met Hemelvaart en Pinksteren zijn wij donderdag 30 mei en 10 juni gesloten. Vrijdag 31 mei zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Timeys – Editie 4: Schulden voorkomen voor achterblijvers

Schulden voorkomen voor achterblijvers

Ik heb te horen gekregen dat ik elke editie een stuk voor jullie mag schrijven en onderdeel mag worden van het redactieteam. Dat ik deze mogelijkheid heb gekregen vind ik heel bijzonder en ik hoop dan ook dat ik jullie, als lezer, verder kan helpen in de financiële wereld. In mijn stukken zal ik altijd proberen technische termen te vermijden, maar soms zijn er geen andere woorden om iets te beschrijven. Jullie zijn altijd welkom om je bij mij aan te melden voor hulp, maar ook zeker kan ik jullie hulp gebruiken bij het schrijven van een volgend artikel.

Dat gezegd te hebben is het tijd om ook eens aandacht te besteden aan de zogenaamde achterblijvers, vaak de partners, kinderen en ouders van degene die in de gevangenis terecht komt. Ook zij zijn slachtoffer geworden van de vrijheidsberoving. Je moet het nu maar allemaal alleen doen, althans zo kan het voelen.

Maar wat moet je dan allemaal (alleen) doen?

Er zullen veel zaken op je af komen. Echter als wij gaan beginnen met de focus op de financiën, dan kun je heel veel gebeurtenissen al een slag voor zijn. Er zijn, wat betreft de financiën, twee categorieën te benoemen: de inkomsten en de uitgaven (maar dat wist je al?). Maak daarom voor jezelf alvast een begroting, een overzicht van de inkomsten en uitgaven, zodat je overzichtelijk hebt wat er maandelijks allemaal op de bankrekening gebeurt. Dit begint bij het pakken van een velletje papier, een pen en de bankafschriften. Begin met schrijven wat je op de afschriften ziet. Noteer alleen de zaken die elke week, maand of kwartaal (of zelfs jaarlijks) terugkomen. Zet de inkomsten aan de linkerkant en de uitgaven aan de andere kant.

Inkomen

Besef je dan nu dat het inkomen zal wijzigen. Het salaris of de uitkering dient een bericht te ontvangen over de detentiesituatie, dit kan met de zogenaamde “Detentieverklaring”. Ook zullen de toeslagen bij de Belastingdienst aangepast moeten worden omdat het inkomen en de gezinssamenstelling wijzigt. Merk je dat je met het inkomen op of onder het bestaansminimum komt, dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente voor de lokale voorzieningen en aanvullingen.

Uitgaven

Het inkomen zal drastisch veranderen, dus is het noodzaak om ook te kijken naar de uitgaven. Een aantal uitgaven van degene die in detentie gaat kunnen stopgezet of bevroren worden. Denk hierbij aan de zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Met de Detentieverklaring kun je verzoeken om deze verzekeringen (tijdelijk) te stoppen. Je moet dan niet het gedeelte van jezelf opzeggen natuurlijk. Ook kun je bij de gemeente en het waterschap verzoeken om de belastingen te verlagen aangezien er nu minder mensen op het adres wonen. Ook is het goed mogelijk dat je nu voor kwijtschelding van deze belastingen in aanmerking komt. Zijn er ook nog schuldeisers, stel hen dan ook op de hoogte. Zij zullen onnodig aanmanen dan ook voorkomen en het geeft je daarin wat rust. Wat betreft jouw eigen uitgaven, daar kun je natuurlijk nu ook even extra kritisch naar kijken. Is het allemaal wel nodig wat je nu uitgeeft? Elke besparing van een euro is er weer een die je niet van het inkomen hoeft af te halen.

Als je zo alle inkomsten en uitgaven bij langs bent gelopen, dan ben je al goed voorbereid op de situatie. Twijfel je dan kun je gewoon contact opnemen met de instanties. Zij kunnen je goed informeren. Vind je dit spannend of ben je bang voor de gevolgen? Dan kun je ook altijd even anoniem bellen en niet aangeven om wie het gaat. Leg de situatie dan uit en vraag wat in dergelijke gevallen de te ondernemen stappen en gevolgen zijn. Je ziet dat het dan altijd wel meevalt, zodat je de wijziging kunt doorgeven. Als je bovenstaande hebt doorgelopen en je komt er niet uit, dan mag je altijd contact met ons opnemen. Ook als je het niet hebt geprobeerd overigens.

Je kunt contact met ons opnemen door naar onze website te gaan via www.aktiva.nl. Op onze contactpagina ziet u het telefoonnummer van de betreffende vestiging. Wil je toch liever teruggebeld worden, vul dan ons hulpformulier in op de website.

– Anton van den Ham

Artikel in Timeys – Vierde editie

Samenwerking in PGB-beheer

Vandaag, 15 april 2019, heeft Aktiva een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Van Goor Administratie. Dit om een samenwerking aan te gaan in het beheren van PGB gelden. Van Goor Administratie heeft jarenlange ervaring in het beheren van PGB gelden. Hierdoor is er voldoende kennis om het beheer in goede banen te leiden. Aktiva heeft juist voor Van Goor Administratie gekozen omdat deze gezien de visie en mentaliteit past binnen onze organisatie.

Maakt u gebruik van PGB en zoekt u een betrouwbare (en een door Aktiva gescreende) beheerder, neem dan contact op met Van Goor Administratie via info@vangooradm.nl

 

Workshop Inkomsten en Uitgaven

Aktiva heeft op dinsdag 12 februari een workshop gegeven op het Alfa College in het kader van Burgerschap. De workshop was bedoeld voor alle eerste en tweedejaars studenten van verschillende opleidingen. Het doel van de workshop was om inzicht te geven in Bewindvoering, maar ook om de studenten bewust te maken waar zij eventueel recht op kunnen hebben.

We zijn gestart met een uitleg over Bewindvoering. Wat houdt het in en wat zijn de dagelijkse werkzaamheden van een bewindvoerder. Vervolgens konden de studenten aan de slag met een fictieve casus over Nienke, waarbij de studenten op internet moesten uitzoeken op welk inkomen en toeslagen Nienke recht had. Op deze manier werd het een interactieve workshop. Ook hebben we nog het een en ander uitgelegd over de gevolgen van schulden en de schuldhulpverlening.

Wil je ook een presentatie of workshop ontvangen van Aktiva? Neem dan contact met ons op.

Vacature Bewindvoerder regio Enschede

Zoek jij een nieuwe uitdaging als bewindvoerder in een nieuw te openen vestiging?

In verband met een nieuw te openen vestiging in de omgeving Enschede zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Wil jij als bewindvoerder of stagiaire samen met onze ervaren bewindvoerder deze vestiging opzetten?

De eerste periode zal je ingewerkt worden op onze vestiging in Hoogeveen door een ervaren bewindvoerder. Daarna zal je samen naar de nieuwe vestiging openen.

Wij hebben de intentie om met al onze medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. Het is daarbij wel belangrijk dat je aan de eisen van de rechtbank voldoet, anders kun je geen bewindvoerder worden. Voor meer informatie zie onze functieomschrijvingen.

Timeys – Editie 2: Schulden en hoe nu verder?

In de vorige editie van Timeys hebben wij aangegeven dat Aktiva zich middels beschermingsbewind inzet om schulden terug te brengen en zelfs uiteindelijk op te lossen. Maar hoe gaat zoiets nu in de praktijk? Wij gaven aan dat als je zelf niet goed met je financiën om kunt gaan, je bij ons aan kunt melden voor hulp. Mocht de reden zijn dat je schulden hebt en hier niet meer uitkomt, dan gaan wij als volgt te werk:

Eerste kennismaking

Voordat alles in gang gezet kan worden is het natuurlijk belangrijk om wederzijds kennis te maken. Wie ben jij en wie zijn wij, wie is jouw bewindvoerder? In deze kennismaking wordt een overzicht gemaakt van jouw inkomsten en uitgaven en van jouw schulden, en we stellen een plan van aanpak op. Dit plan is de leidraad hoe wij samen naar jouw gezonde financiële toekomst gaan werken. Als alles in kaart is gebracht wordt er een verzoek ingediend om bewind te laten uitspreken. Als dit gedaan is dan kunnen wij beginnen aan de vervolgstappen.

Opstarten van het beheer

De beschikking is binnen dat het bewind is uitgesproken. Met deze beschikking vragen wij twee bankrekeningen aan, één voor ons en één voor jou. Op de bankrekening die bij ons in beheer is laten wij het inkomen storten en worden de vaste lasten betaald. Op de rekening die bij jou in beheer is wordt het weekgeld gestort. De eerste maanden gaan wij zorgen dat met het inkomen alle vaste lasten betaald kunnen worden. Dit noemen wij stabiliseren van jouw (financiële) situatie. De eerste maanden proberen wij ook alle schuldeisers boven tafel te krijgen. Waar zijn de schulden, hoeveel zijn er in totaal, wanneer zijn ze ontstaan, wat voor soort schulden zijn er én zijn ze via een schuldhulpverleningstraject op te lossen? Dit zijn de vragen die wij allemaal uitzoeken en zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van de schuldeisers. Als na 6 tot 12 maanden alle schulden in kaart zijn gebracht, dan kunnen we het traject naar schuldhulpverlening in gang zetten.

Opstarten van schuldhulpverlening

De bewindvoerder heeft een heel team van administratieve ondersteuners onder zich die helpen bij de opstart van schuldhulpverlening. De bewindvoerder zorgt dat alle schulden in kaart zijn gebracht en geeft daarna het akkoord aan de ondersteuning om schuldhulpverlening op te starten. Deze ondersteuners zullen alle stukken verzamelen die de gemeente of kredietbank nodig heeft voor de toelating. Als al deze stukken zijn verzameld dan wordt er een verzoek ingediend bij de betreffende instantie. Deze instantie oordeelt dan uiteindelijk of je mag worden toegelaten voor de schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening

Om jouw schulden te kunnen oplossen wordt er aan alle schuldeisers een voorstel gedaan om een percentage van jouw inkomen jaarlijks af te lossen op de schulden. Als alle schuldeisers akkoord zijn, dan vervallen alle beslagleggingen en zullen de schuldeisers gedurende dit traject zich stil houden. Er is namelijk één grote regeling afgesproken. Maandelijks reserveert de bewindvoerder een bedrag en maakt deze over naar de schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener keert jaarlijks dit bedrag uit aan de schuldeisers en zal dit 3 jaar lang doen. Als alles goed gaat in dit traject (je maakt geen nieuwe schulden en je houd je aan alle afspraken) dan worden na 3 jaar jouw schulden kwijt gescholden. Op dat moment begin je als het ware weer met een schone lei. Mocht je het toch spannend vinden om het volledige beheer van jouw financiën in handen te krijgen dan bieden wij daarin ook ondersteuning. Geleidelijk aan word je dan weer begeleid zodat je jouw financiën weer zelf kunt doen.

Wat je zelf al kunt doen gedurende jouw detentie zodat je bij jouw vrijlating een voorsprong hebt: Maak een lijstje voor jezelf waarin je alle schuldeisers opneemt! Registreer dan de onderstaande gegevens, zodat jouw bewindvoerder straks nog sneller aan de slag kan gaan voor jou. En je bouwt natuurlijk nu al zelf een overzicht op:
• Schuldeiser
• Incassobureau/deurwaarder die vordering in handen heeft
• Bedrag
• Kenmerk/Dossiernummer
• Datum ontstaan
• Soort schuld (bijvoorbeeld: zorgverzekering, boete, fraude, belastingdienst)

Succes alvast en wie weet tot ziens!

Artikel in Timeys – Tweede editie