Laatste nieuws rondom de feestdagen

Bereikbaarheid

Tijdens de volgende dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar:

25 december 2019: Eerste Kerstdag
26 december 2019: Tweede Kerstdag
27 december 2019: Dag na Kerst
1 januari 2020: Nieuwjaarsdag

Na de feestdagen zullen wij onze bereikbaarheid voortzetten zoals deze de afgelopen tijd is uitgevoerd.

Leefgeldbetalingen

Zorg dat je tijdig het verzoek voor extra leefgeld tijdens de feestdagen indient bij jouw contactpersoon. Op bovengenoemde dagen worden er geen betalingen verricht.

MijnOverheid

De overheid stuurt inmiddels bijna geen poststukken meer naar huisadressen. Tegenwoordig gaan alle berichten via de digitale berichtenbox van MijnOverheid.nl. Wij willen jou daarom verzoeken de berichten in de Berichtenbox naar ons door te sturen als deze van financiële aard zijn.

Algemene Voorwaarden

Wij hebben onze Algemene Voorwaarden aangepast.

Tarievenlijst 2020

Wij hebben onze tarievenlijst voor 2020 gepubliceerd

Verhuizing kantoor Hoogeveen

Op 31 oktober 2019 zijn wij verhuist van ons kantoor aan de Pesserstraat 14c in Hoogeveen naar onze nieuwe locatie.  Wilt u ons nieuw adres weten neem dan contact met ons op via 085-7603958 of mail naar info@aktiva.nl.

 

Brief aan woordvoerders Schulden & Armoede

De beroepsvereniging van Wsnp-bewindvoerders (BBW) voelt noodzaak haar reactie te geven op het voorstel van NVVK om een nationaal schuldenfonds van € 3 miljard in te richten:

Bron EenVandaag 

De NVVK geeft aan dat zij jaarlijks ca. 93.000 van de 700.000 mensen met problematische schulden helpen. Dat betekent dat er meer dan 600.000 mensen geen schuldhulpverlening krijgen. De beroepsvereniging wil in overweging geven – alvorens er drie miljard euro wordt uitgetrokken voor een experiment – er een bewezen effectief instrument kan worden ingezet: de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp). 80 – 90 procent bereikt na drie jaar een ‘schone lei’ en kan zo een nieuwe start maken.

Schuldenaren mogen een beroep doen op de Wsnp als het niet lukt om via schuldhulpverlening tot een minnelijke regeling te komen. Dit recht wordt schuldenaren nu te vaak ontzegd. De instroom in de Wsnp laat de afgelopen jaren een drastische daling zien, terwijl het aantal mensen met problematische schulden niet afneemt. De doorstroom stokt. En veel te veel mensen komen zo niet van hun schulden af.

De beroepsvereniging heeft eerder aangegeven dat de doorstroom kan worden versneld door een maximale termijn te stellen (van bijvoorbeeld één jaar) om tot een minnelijke schuldenregeling te komen. Lukt dat niet? Verplicht gemeenten dan een Wsnp-aanvraag te doen en/of geef schuldenaren de mogelijkheid de aanvraag zelf te doen. Dat zorgt er ook voor dat mensen niet onnodig jaren en jaren in een stressvolle situatie blijven, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Deze oplossing zal gemeenten bovendien financieel ontlasten. De Wsnp wordt namelijk grotendeels betaald door de schuldeisers.

De beroepsvereniging is zich ervan bewust dat ze voor haar eigen beroepsgroep spreekt en daarmee geen neutrale partij is. De huidige situatie noopt haar echter waar ze maar kan de Wsnp onder de aandacht te brengen. Deze beroepsgroep wil schulden oplossen. Dat gebeurt nu niet.

Wanneer is een bewindvoerder betrouwbaar? | Column | Aktiva

Wanneer is een bewindvoerder betrouwbaar?

Wellicht zit jij wel met deze vraag? Iemand die jouw financiële middelen beheert is hij/zij wel betrouwbaar? Dat is een mooie vraag om aan een bewindvoerder te stellen en deze zal altijd met een ja antwoorden. Alleen is dat wel zo en hoe kun je nu echt bepalen of een bewindvoerder betrouwbaar is? Allereerst zou je bij jezelf de vraag moeten stellen wat voor jou een betrouwbare bewindvoerder is. Is dat iemand die op tijd terugbelt of is dat iemand die “goed” met jouw geld omgaat. Persoonlijk zou ik beide erg belangrijk vinden, maar het niet op tijd terugbellen wil niet zeggen dat iemand onbetrouwbaar is. Ook het “goed” omgaan met jouw geld is natuurlijk vaag. Wat versta jij daaronder? Is dat doen wat jij wil of is dat doen wat jij nodig hebt? Zie je hoe lastig het is om aan te geven wanneer een bewindvoerder goed en betrouwbaar is.

Wie controleert bewindvoerders?

De rechtbank heeft hier een landelijk kwaliteitsbureau voor opgericht. Dit bureau controleert jaarlijks of bewindvoerders voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De controle gebeurt door onafhankelijke accountants die een verslag opstellen voor het kwaliteitsbureau. Het kwaliteitsbureau oordeelt op basis van dit verslag of een bewindvoerder nog een jaar zijn werk mag doen. Elk jaar krijgt de bewindvoerder opnieuw te horen of hij weer een verlenging krijgt. Het niet voldoen aan deze eisen heeft dus grote gevolgen voor een bewindvoerderskantoor.

Aan welke eisen moet een bewindvoerder voldoen?

Elke bewindvoerder moet bijvoorbeeld aan bepaalde opleidingseisen voldoen en een actuele VOG bezitten. Ook moet hij jaarlijks extra opleidingen volgen om zijn kennis te vergroten. Daarnaast wordt een bewindvoerderskantoor jaarlijks gecontroleerd op de werkzaamheden in de dossiers. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de bankrekeningen want daar morgen geen “rare” handelingen op gebeuren. Een bewindvoerder moet voor alle inkomsten en uitgaven verantwoording kunnen afleggen.

Maakt dit een bewindvoerder betrouwbaarder?

Ja! Met al deze controles is een bewindvoerder meer betrouwbaar dan een gemiddeld bedrijf in Nederland. Aangezien bewindvoerders op ​ontzettend veel ​zaken worden gecontroleerd moeten zij wel aan de kwaliteitseisen voldoen. Ik gebruik hier de woorden “meer betrouwbaar”, want uiteindelijk moet jezelf de keuze maken. Betrouwbaarheid kan voor de één namelijk weer heel anders zijn dan voor een ander. Veel is gebaseerd op een gevoel van “vertrouwen”. Zorg daarom dat je goed in gesprek blijft met jouw bewindvoerder en laat je goed inlichten over de mogelijkheden. Ik zou het advies geven om goed te kijken en te vragen naar de waarborgen dat een bewindvoerderskantoor heeft. Kun je bijvoorbeeld mee kijken op jouw bankrekening zodat je ziet wat er met jouw geld gebeurd? Is de bewindvoerder dagelijks bereikbaar?

Het is natuurlijk belangrijk dat je een prettig gevoel hebt bij jouw contactpersoon, want daar begint het mee. Zorg dat je ook altijd kijkt naar de waarborgen die een bewindvoerderskantoor heeft ingebouwd om jou te voorzien van een betrouwbare dienstverlening. Kijk anders ook eens op www.aktiva.nl/waarborgen

Dit artikel is ook opgenomen in Timeys, een periodieke krant voor gedetineerden en thuisblijvers.

Is bewindvoering gratis voor gedetineerden? | Column | Aktiva

Zoals eerder aangegeven merken wij bij Aktiva dat men vaak hulp zoekt in financiële ondersteuning, maar men niet goed weet welke mogelijkheden er zijn. In de vorige editie in het magazine Timeys hebben wij het al gehad over bewindvoering. In aansluiting daarop wil ik wat meer vertellen over onze dienst pre-bewind die wij onder meer voor gedetineerden gratis verlenen.

Pre-bewind is gratis

Pre-bewind is kosteloos en een uitgebreidere vorm van budgetbeheer, daarom geeft pre-bewind ons de mogelijkheid om jou al direct te helpen. Wij brengen jouw financiële situatie in kaart, vragen beschermingsbewind voor je aan en we zorgen ervoor dat bij jouw vrijlating al jouw financiële zaken geregeld zijn. Het enige dat jij nog zelf moet doen is een uitkering aanvragen mocht je niet gelijk een baan hebben. Dankzij pre-bewind kunnen wij dus al vooruit werken en tijdswinst behalen.

Zodra je “buiten” bent en de beschikking van de Rechtbank voor Beschermingsbewind is uitgesproken komt het Pré-bewind te vervallen en word het omgezet naar beschermingsbewind.

Het mooie aan pre-bewind is dat het gratis is. En voor jou brengt het direct rust.

Detentie

Een voorbeeld

Laat mij jou een voorbeeld geven: Als je vrij komt zijn zoveel dingen die je moet gaan regelen terwijl de maatschappij als een sneltrein aan je voorbij schiet. Eigenlijk heb je eerst even tijd nodig om op adem te komen en te wennen aan de veranderingen in de samenleving. Die kans krijg je niet want door jouw detentie zijn er schulden ontstaan en de schuldeisers staan al op jou te wachten. Jij of een hulpverlener heeft contact gezocht met een bewindvoerder die beschermingsbewind voor je gaat aanvragen bij de rechtbank.  Dat gaat zeker nog eens 2 á 3 maanden duren. Je voelt het nu zelf al aankomen, dat gaat tijd kosten en nog een extra hoeveelheid stress.

De voordelen van het pre-bewind

Dankzij onze dienst pre-bewind ga je dit allemaal niet meer ervaren. Voordat jij vrijkomt hebben wij al een aantal zaken voor jou geregeld. Zo is jouw financiële situatie in kaart gebracht en zijn eventuele schuldeisers benadert om jouw schulden in kaart te brengen. De aanvraag voor beschermingsbewind is al ingevuld en bij de rechtbank ingediend. Wij proberen het voor jou zo te regelen dat kort na jouw vrijlating het beschermingsbewind is uitgesproken. Het pre-bewind wordt dan door ons omgezet naar beschermingsbewind.

Zorgen maken over de financiële situatie is voor jou niet langer aan de orde. Jij kunt je samen met bijvoorbeeld de medewerkers van Prison Gate Office of Reclassering Nederland concentreren op het slagen van jouw terugkeer in de maatschappij. Zie je de voordelen al voor jezelf? Als je dit ziet neem dan contact met ons op voor een afspraak met mij of met een van mijn collega’s.

Gratis Huishoudboekjes

Aktiva geeft gratis huishoudboekjes weg!

Als Aktiva zijn wij voortdurend opzoek naar verbeteringen en mogelijkheden in onze dienstverlening om nog meer bij te kunnen dragen op het maatschappelijk vlak. Zo bieden wij al een tijdje gratis bewindvoering aan onder de naam “Pré-bewind”, maar we zijn nu ook begonnen met het aanbod van gratis Huishoudboekjes.

Huishoudboekje van Aktiva

Huishoudboekje van Aktiva

Met het Huishoudboekje proberen wij begeleiders te helpen om meer inzicht in, bewustwording van en grip op financiën bij hun cliënten te creëren. Daarom hebben wij een ontzettend gaaf huishoudboekje gemaakt in de zomer. In een gerecyclede stijl en als inhoud een boodschappen- en een kostenpagina. Erg makkelijk en handzaam, want met zijn A5 formaat past deze makkelijk in de jas- of broekzak,

Wil jij als begeleider ook ons Huishoudboekje ontvangen stuur dan even een mail naar ekuijpens@aktiva.nl 

Wil je meer weten over de projecten die Aktiva onderneemt in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Kijk dan ook eens hier.

Goedkeuring kwaliteitseisen

Aktiva voldoet opnieuw aan alle kwaliteitseisen

Aktiva heeft ook dit jaar weer de goedkeuring van het kwaliteitsbureau van de rechtbank ontvangen. Opnieuw voldoet Aktiva aan alle kwaliteitseisen van de rechtbank na een uitvoerige audit op dossierinhoudelijke en bedrijfsmatige controlepunten. Aktiva heeft altijd bekend gestaan voor kwaliteit en ook dit jaar wordt dit weer bevestigd door de rechtbank zelf.

Aan welke eisen moet een bewindvoerder voldoen?

Aktiva voldoet opnieuw aan alle kwaliteitseisen, maar wat zijn nu precies deze eisen? Wij zullen aantal van deze punten toelichten zodat jij ook beetje inzicht krijgt in deze toetsing die bewindvoerders jaarlijks moeten doorgaan. Een bewindvoerderskantoor moet o.a. voldoen aan de volgende onderdelen:

Opleidingseisen

Alle bewindvoerder moeten een goedgekeurde vooropleiding hebben gedaan eventueel aangevuld met werkervaring onder de hoede van een ervaren bewindvoerder. Daarnaast moeten alle bewindvoerders jaarlijks worden bijgeschoold zodat hun kennis altijd up to date is.

Verklaring omtrent gedrag

Alle bewindvoerders moeten beschikken over een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met deze verklaring kan de bewindvoerder aantonen dat zijn/haar gedrag in het verleden geen reden geeft om de taak van bewindvoerder niet te kunnen uitvoeren.

Jaarcijfers

De rechtbank wil kunnen zien of het bewindvoerderskantoor financieel gezond is. Een kantoor waarvan de toekomst onzeker is zal ook een risico vormen voor alle cliënten van dit kantoor. De rechtbank wil cliënten beschermen tegen dit risico.

Accountantsverslag

Een accountant controleert de bewindvoerder jaarlijks op de aanwezigheid van o.a. de aanwezigheid van de juiste verzekeringen, of de bewindvoerder geen bijverdiensten heeft en of alle software aan de veiligheidseisen voldoet. Een hele lijst van punten zorgen voor de rechtbank voor een goed beeld over structurele kwaliteit van het kantoor.

Dossiercontrole

In een steekproef controleert de accountant of de dossiers van de bewindvoerder voldoen aan de kwaliteitseisen die de rechtbank heeft gesteld. In deze steekproef wordt dus gekeken of de bewindvoerder zijn vak op de goede manier uitvoert. Zijn alle belastingtoeslagen aangevraagd en is door de bewindvoerder bijzondere bijstand aangevraagd? Dit zijn een paar voorbeelden van de vragen die beantwoord moeten worden door bewindvoerder.

Aktiva en kwaliteit

Wil je meer weten of de kwaliteit die Aktiva al bijna 10 jaar levert? Neem een kijkje naar de kernwaarden van Aktiva en bekijk ook wat onze klanten vinden over de kwaliteit die wij leveren. Wil je nog meer weten neem dan contact met ons op!

 

Samenwerking met Stadsbank Oost Nederland zorgt voor versneld proces

Samen met Stadsbank Oost Nederland hebben wij een succesvolle testperiode doorlopen. In de afgelopen periode hebben we al mooie resultaten geboekt met deze samenwerking: je wordt nu nog sneller, gemakkelijker en beter geholpen. De aanvraagtijden voor schuldhulpverlening zijn voor die cliënten van Aktiva enorm afgenomen. Ook ontvangt de Stadsbank Oost Nederland alle benodigde informatie direct zodat de aanvragen snel kunnen worden afgehandeld. Deze samenwerking is een unicum in het werkveld van schuldhulpverleners en bewindvoerders, en daar zijn wij trots op.

Over Stadsbank Oost Nederland

De Stadsbank Oost Nederland in Enschede is een grote gemeentelijke schuldhulpverlener die in opdracht van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek schuldhulpverlening uitvoert. Het uitvoeren van schuldhulpverlening doen zij sinds 1939. Tot op de dag van vandaag zijn zij uitgegroeid tot een organisatie van 140 professionals die deze expertise inzetten om mensen van hun schulden af te helpen.

Stadsbank Oost Nederland Logo

De diensten van de Stadsbank – Schuldhulpverlening

Vanuit de gemeenten krijgt Stadsbank Oost Nederland de verantwoordelijkheid over het aanbieden van schuldhulpverlening voor haar inwoners. Maar wat betekent het aanbieden van schuldhulpverlening? Schuldhulpverlening is het aanbieden van een procentueel bedrag aan alle schuldeisers om gedurende 3 jaar uit te betalen. Dit traject wordt het ‘Minnelijk Traject’ of MSNP (Minnelijke Schuldsanering voor Natuurlijk Personen) genoemd omdat er geen rechter bij komt kijken. Indien het traject goed verloopt zullen de schuldeisers na de 3 jaren akkoord gaan met de kwijtschelding van de schuldvordering.

Hoe kom je voor schuldhulpverlening in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor schuldhulpverlening indien:

  • Alle schulden in kaart hebt gebracht en hier recente bewijsstukken van hebt;
  • Maandelijkse financiën op orde zijn en geen nieuwe schulden opbouwt;
  • Ervoor zorgt dat in de toekomst je financiën ook op orde zijn;
  • De schulden in aanmerking komen voor kwijting, boetes worden bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan om mee te nemen in de schuldhulpverlening.

Mocht je hiermee moeite hebben dan adviseren wij om een bewindvoerder van Aktiva in te schakelen. Deze zal jou namelijk helpen met het opstarten van een aanvraag bij de Stadsbank Oost Nederland.

Samenwerking Stadsbank Oost Nederland en Aktiva 

Wij vinden dat aanvragen voor schuldhulpverlening te lang duren. Je moet allerlei bewijsstukken van schulden, bankafschriften, bewijsstukken van vermogen, bepaalde bezittingen, erfenissen en BKR-toetsing aanleveren. We merken ook steeds meer dat schuldeisers de gevraagde informatie niet of te laat aanleveren. Hierdoor worden de termijnen voor de aanvraag overschreden waardoor ze niet meer in behandeling genomen kunnen worden. Het kan zijn dat je meerdere aanvragen moet doen om te zorgen dat alle bewijsstukken niet verlopen. Daarnaast begrijpen wij dat het een gespannen situatie kan zijn waardoor de aanvraag nog lastiger voor je wordt. Wij brengen hier verandering in en zijn daarom een samenwerking gestart om het proces sneller te laten verlopen.

Voordelen voor jou als klant van Aktiva 

  •  De bewindvoerders van Aktiva verzorgen de betaling van de maandelijkse lasten vanuit het inkomen en brengen de schulden in kaart. Om rust te creëren vragen wij schuldhulpverlening aan om bijvoorbeeld beslaglegging te voorkomen of ongedaan te maken.
  • De bewindvoerders van Aktiva vragen de bewijsstukken aan die nodig zijn voor schuldhulpverlening. Wij dienen deze vervolgens in bij de Stadsbank Oost Nederland en regelen de schuldhulpverlening voor jou.
  • De bewindvoerders van Aktiva reserveren een maandelijks bedrijf zodat dit bedrag over 3 jaar kan worden uitbetaalt aan de schuldeisers.

Eigen verantwoordelijkheid

  • Jij zorgt dat er maandelijks voldoende inkomsten zijn om de vaste lasten te betalen. Indien mogelijk probeer je extra inkomen te verwerven voor de schuldeisers.
  • Jij dient actief deel te nemen aan het schuldhulptraject en maakt geen nieuwe schulden.

Schuldhulpverlening aanvragen?

Wil jij ook geholpen worden met je financiële situatie? Wil jij sneller van je schuld af?

Maak dan gebruik van onze samenwerking met Stadsbank Oost Nederland of een van onze andere samenwerkingspartners voor een snelle oplossing!

Schakel Aktiva nu in en wordt binnen 24 werkuren geholpen!

Wanneer kom ik in aanmerking voor bewindvoering? | Column | Aktiva

Wanneer is bewindvoering het juiste middel voor mij en hoe kom ik hiervoor in aanmerking? Zoals aangegeven in de vorige editie lijkt het nu een goed moment om hier even bij stil te staan. Er bestaan veel misverstanden over het “wanneer en waarom” als het gaat om bewindvoering. Ik zal hieronder wat duidelijkheid proberen te scheppen over de redenen die je kunt hebben om een aanvraag te doen voor bewindvoering.

Bewindvoering is een dienstverlening van Aktiva en een beschermende maatregel van de rechtbank gericht op het beheren van de financiën. Het is een middel om, door het aanwezig zijn van een bepaalde oorzaak, tijdelijk de zorgen over jou financiën uit handen te geven.
Wat kan nu een reden zijn om bewindvoering aan te vragen? Oorzaken die een reden geven bewindvoering aan te vragen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. Het hebben van een geestelijke- of verstandelijke beperking

Is er sprake van een geestelijke op verstandelijke beperking dan is er mogelijk recht op beschermingsbewind. Als door deze beperking het beheren van financiën in gevaar komt dan kun je ondersteuning zoeken om dit uit handen te geven. Geestelijk beperking is natuurlijk een ruim begrip maar hierbij kun je denken aan verslavingsproblematiek, ADHD, angststoornissen en depressie.

2. Het hebben van een lichamelijke beperking

Ook een lichamelijke beperking kan een oorzaak zijn die bewindvoering een nuttig middel maakt. Deze beperking kan met zich mee brengen dat zorgen voor jouw financiën tijdelijk of permanent een onmogelijke taak is geworden. Bij een lichamelijk beperking kun je denken aan een hernia, dementie of Parkinson.

3. Het hebben van problematische schulden

Ook een schuldenlast hebben kan een reden zijn om bewindvoering aan te vragen. Er kan een situatie ontstaan waarbij de schuldenlast zo hoog is dat het zelf oplossen niet meer realistisch is. Dit noemt met ook wel het hebben van problematische schulden.

De opsomming van bovenstaande redenen is natuurlijk beperkt en wil je weten of jij in jouw situatie in aanmerking komt voor bewindvoering dan is het verstandig contact op te nemen met ons of een casemanager.

Bewindvoering aanvragen, hoe werkt dit eigenlijk?

Bewindvoering vraag je aan bij de kantonrechter. Gezamenlijk met bijvoorbeeld Aktiva vul je een verzoekschrift in die wordt verstuurd naar de bevoegde rechtbank. Tijdens een besloten zitting zal de rechter vragen stellen over bijvoorbeeld de oorzaak van de aanvraag en zal een besluit nemen. Tijdens deze zitting krijg je de tijd om jouw kant van het verhaal toe te lichten zodat het ook voor de rechter duidelijk is waarom het zo belangrijk is bewindvoering in te stellen.

Hoe snel dit besluit wordt genomen is afhankelijk van de rechtbank en de drukte op dat moment. Wij merken dat dit kan variëren van 3 maanden tot wel 6 maanden. Dit kan, helemaal na detentie, een probleem zijn aangezien je graag direct geholpen wil worden. Wij hebben hier zelf een oplossing voor gevonden, Pre-bewind. Met deze dienstverlening kunnen wij tijdens en direct na de detentie jou bijstaan met alle financiële zaken die spelen en hoop stress wegnemen. In de volgende editie van Timeys vertellen wij graag meer over deze unieke dienstverlening.

Wil je nu al meer weten wat Aktiva voor jou kan doen met Pre-bewind? Vraag aan je casemanager of hij een afspraak met ons wil maken voor een vrijblijvend gesprek.

Dit artikel is ook opgenomen in Timeys, een periodieke krant voor gedetineerden en thuisblijvers.

Hoe tref je een betalingsregeling bij het CJIB? | Column | Aktiva

In de vorige editie heb ik jullie voorzien van tips over hoe je om kunt gaan met schulden en hoe je deze kunt voorkomen. Aanvullend daarop wil ik jullie in deze editie graag meer vertellen over de mogelijkheden bij het CJIB, omdat met ingang van 1 mei het mogelijk is voor alle justitiële boetes vanaf € 75,- een betalingsregeling af te spreken met het CJIB.

Het CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau, is gevestigd in Leeuwarden en is het incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij houden zich bezig met het incasseren van boetes en administratiekosten.

Vroeger kon je alleen voor boetes vanaf € 225,- betalingsregelingen treffen. Deze grens is gelukkig  verlaagd naar € 75,-, iets waar wij al langere tijd voor pleiten. Als mensen de boete wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, wordt met de verlaging van deze grens meer ruimte geboden voor een betalingsregeling. Hierdoor wordt voorkomen dat schulden bij het CJIB onnodig moeten oplopen.

Onlangs hebben wij een convenant getekend met het CJIB waardoor wij als bewindvoerders toegang krijgen tot het businessportaal van het CJIB. Via dit portaal kunnen wij, na het uploaden van de beschikking, betalingsregelingen treffen en de openstaande vorderingen inzien.

Heb je geen ondersteuning van een bewindvoerder, dan kun je ook zelf inloggen met jouw DigiD via het burgerportaal. Het voordeel van het gebruik van het portaal is dat de communicatie sneller verloopt en je niet meer hoeft te wachten op poststukken.

In de volgende editie zal ik meer proberen te vertellen over de verschillende mogelijkheden om voor bewindvoering in aanmerking te komen. Ik merk toch vaak dat men hulp zoekt in de ondersteuning bij de financiën, maar men niet goed weet welke mogelijkheden er zijn (bijvoorbeeld budgetbeheer en bewindvoering). In het kader van deze onbekendheid zijn wij als organisatie bezig om landelijk een financiële zorgkaart te ontwikkelen waarop duidelijk staat waar je voor in aanmerking kan komen. Onlangs hebben wij al voor de instanties waar wij mee samenwerken een huishoudboekje geïntroduceerd. Een mooi systeem van onze grootouders, maar dan in een nieuw jasje gestoken.

Onlangs ben ik toegetreden tot de Faceboekgroep Achterblijvers na Detentie en heb de verhalen van sommigen van jullie gelezen. Het verdriet van jullie grijpt mij erg aan. Ondanks dat ik niet veel op Facebook actief ben (eigenlijk bijna helemaal niet) hoop ik dat ik met onze dienstverlening en mijn nieuwsartikelen jullie kan ondersteunen.

Dit artikel is ook opgenomen in Timeys, een periodieke krant voor gedetineerden en thuisblijvers.