Help mij

Hoe lang duurt bewindvoering?

De duur van het beschermingsbewind wordt bepaald door de kantonrechter en is afhankelijk van de ernst van de financiële situatie van de cliënt en zijn of haar lichamelijke en/of geestelijk gesteldheid.

Beschermingsbewind is een maatregel die door de rechter wordt uitgesproken en bedoeld is om iemand met problematische schulden of lichamelijke en/of geestelijke beperkingen te beschermen tegen het ontstaan van (grotere) schulden. Hiervoor wordt een bewindvoerder aangesteld die de financiële belangen van deze persoon behartigt.

Duur van beschermingsbewind

Meestal wordt er geen specifieke einddatum uitgesproken en is het beschermingsbewind dus voor onbepaalde tijd. Als er wel een einddatum wordt uitgesproken, dan eindigt het bewind na deze datum.

Indien iemand onder bewind is gesteld vanwege problematische schulden, dan kan er op het moment dat deze schulden zijn opgelost een verzoek tot het opheffen van het bewind worden ingediend bij de kantonrechter.

Indienen verzoekschrift tot opheffing bewind

Indien je het beschermingsbewind wilt stoppen, dan dient je een schriftelijk verzoekschrift te versturen naar de rechtbank in de regio waar je woont. Het verzoekschrift kan ook worden ingediend door een familielid, partner of je bewindvoerder.

In het verzoekschrift moet je duidelijk aan te geven waarom jij het bewind wilt stoppen. Jij, de bewindvoerder en eventuele andere belanghebbenden worden daarna opgeroepen voor een zitting. Tijdens deze zitting wordt het verzoek besproken en een uitspraak gedaan. De uitspraak wordt vastgelegd in een beschikking.

Indien de kantonrechter jouw verzoek afwijst en je bent het er niet mee eens, dan is het nog mogelijk om in hoger beroep te gaan

Meer over de procedure voor het stopzetten van bewind lees je op de Rechtspraak.

Overstappen naar andere bewindvoerder

Beschermingsbewind kan vele jaren duren en je kunt het, zoals je net hebt kunnen lezen, niet zomaar stopzetten. Het is dus belangrijk dat je tevreden bent over jouw bewindvoerder. Ben jij dit niet? Dan is er de mogelijkheid om over te stappen naar een andere bewindvoerder.

Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in onze pagina: Andere bewindvoerder aanvragen: hoe werkt het?

Op zoek naar bewindvoerder?

Ben jij op zoek naar een goede professionele bewindvoerder? Of wilt je graag meer informatie over bewindvoering en de mogelijkheden voor jouw situatie? Dan bent je bij Aktiva aan het juiste adres!

We werken samen met professionele bewindvoerders die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Vraag gratis en vrijblijvend een adviesgesprek bij ons aan.


Lees meer over bewindvoering

Bewindvoering:

Bewindvoering is een dienstverlening van Aktiva en een beschermende maatregel van de rechtbank gericht op het beheren van de financiën. Hierbij is de cliënt minder zelfredzaam en is er een bepaalde noodzaak om de financiën uit handen te geven.

Wat is bewindvoering en hoe vraag je dit aan?

Wanneer jij of jouw cliënt de eigen financiële geldzaken niet meer kan regelen, dan is het mogelijk om bewindvoering aan te vragen. Dit dient altijd te worden aangevraagd bij de rechtbank. Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en houden van de financiële situatie.

Plan een telefonisch adviesgesprek