Help mij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoorde ondernemen (MVO) zit in de kern van Aktiva aangezien wij als bewindvoerder en budgetbeheerder in onze dagelijkse werkzaamheden al proberen mensen te helpen met hun financiële problemen. Daarbuiten stellen wij ons periodiek de vraag: “Wat kunnen wij nog meer betekenen op het maatschappelijke vlak? ”

Aktiva gaat voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat wij altijd doen, en altijd hebben gedaan, is iedereen op dezelfde manier behandelen, ongeacht geaardheid, huidskleur, politieke overtuiging en/of geloof. Wij voeren onze taak als budgetbeheerder of bewindvoerder zo goed mogelijk uit en helpen iedereen met het oplossen van achterstanden, schulden of met het bemiddelen bij een deurwaarder.

Gratis bewindvoering (Pré-bewind)

In samenspraak met onze samenwerkingspartner bieden wij gratis bewindvoering aan onder de naam: Pré-bewind. Door het inzetten van pré-bewind, bij bijvoorbeeld gedetineerden, dragen wij bij aan het slagen van re-integratie-trajecten. Wij bieden deze dienst gratis aan in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze kosten worden dus vanuit de eigen middelen van Aktiva betaalt.

Huishoudboekje van Aktiva

Huishoudboekje van Aktiva

Huishoudboekje

Uit hetzelfde MVO budget hebben wij ook onze huishoudboekje laten ontwikkelen. De huishoudboekjes geven wij gratis weg geven aan begeleiders om cliënten zo meer bewustwording grip en inzicht te geven in hun financiën. Het “Aktiva Huishoudboekje” kan daarnaast gecombineerd worden met een workshop voor o.a. jongeren die thuis nooit geleerd hebben hoe ze op een bewust manier met hun geld om kunnen gaan.

Als Aktiva een bijdrage kan leveren aan een schuldeloze toekomst is ons doel om maatschappelijk verantwoord te ondernemen zeker geslaagd. Aktiva gaat voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wil je hier samen met ons verder over nadenken, neem dan contact met ons op.

Straatspeeldagen

Jaarlijks doet Aktiva, in het kader van NLDoet, mee aan het organiseren van de straatspeeldagen. In onze voorgaande jaren hebben wij samen met een aantal zorginstellingen bij een basisschool allerlei leuke speelattributen geregeld zodat de kinderen hier lekker konden spelen.

Gratis overnachtingen Dak- en Thuislozenopvang

Gedurende een bepaalde periode hebben wij voor een dak- en thuislozenorgansatie de opvang betaald voor de “bewoners”. Het betreffen mensen die elke avond weer teurgkeren en samen met ons en de zorginstelling werken aan een terugkeer in de samenleving.


Plan een telefonisch adviesgesprek